Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

15 Panevėžio kolegijos studentų konferencijai parengė ir pristatė 7 pranešimus

2023-11-29

Panevėžio kolegijos studentų komanda su lektore Domile Augule 2.5 mėn. dalyvavo Valstybinio studijų fondo finansuojamas projekto „ŽINOK (Žinios, INOvacijos, Kompetencijos) studentų mokslo raiškos erdvė“ veiklose.

Panevėžio kolegija – projekto, kurį įgyvendina Šiaulių valstybinė kolegija, bendradarbiaudama su Ispanijos Karaliaus Chuano Karloso universitetu ir Latvijos Turiba universitetu, partnerė.

Projekto tikslai:

1. Plėtoti studentų naujų žinių kūrimo, operavimo mokslinio tyrimo metodais kompetencijas atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus bei pateikiant tyrimų rezultatus;

2. Ugdyti studentų socialinės sąveikos ir komandinio darbo, naujos patirties integravimo į ankstesnę patirtį kompetencijas dalyvaujant mokslinėse išvykose į pažangias įmones ir įstaigas, pasisakant mokslinėse apskritojo stalo diskusijose, apibendrinant įgytas naujas patirtis.

Bendrosios praktikos slaugos, logistikos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei  informacinių sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programų studentai teorines žinias apie mokslinių tyrimų vykdymą gilino seminaruose, praktinius įgūdžius tobulino praktktinėse dirbtuvėse, o įgytas kompetencijas demonstravo lapkričio 28 d. vykusioje mokslinėje praktinėje konferencijoje Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Džiaugiamės, jog 15 Panevėžio kolegijos studentų parengė ir pristatė 7 pranešimus apie eutanazijos įgyvendinimo Lietuvoje galimybes ir trikdžius, dažniausias bendros anestezijos sukeliamas komplikacijas bei vienos jų – sukelto nerimo mažinimo metodus, asmenų su regos negalia programavimo specialybės mokymo ir taikymo naujoves, krovininio transporto vairuotojų trūkumo Lietuvoje įžvalgas bei papildytos realybės technologijos taikymo ikimokykliniame ugdyme ypatumus.

Galimi darbdaviai: