Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai-tyrėjai tobulino savo kompetencijas

2023-12-01

Lapkričio 30 d. Socialinių mokslų fakultete vyko profesoriaus  dr. Remigijaus Bubnio seminaras „Tiriamo reiškinio konceptualizacija ir operacionalizacija: tyrimo instrumento konstravimas“. Profesorius pasidalino naujausiomis įžvalgomis kiekybinių ir kokybių tyrimų klausimais, atsakė į dėstytojams-tyrėjams aktualius klausimus. 15 seminaro dalyvių, dirbdami grupėse, bandė praktiškai taikyti naujai įgytas teorines žinias.

Socialinių mokslų fakultete kasmet vyksta tiriamosios veiklos kompetencijų tobulinimo mokymai, o  jų tematika parenkama atsižvelgiant į dėstytojų-tyrėjų poreikius ir pageidavimus.

Galimi darbdaviai: