Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Aktyvi Socialinių mokslų fakulteto dėstytojų projektinė ir mokslo taikomoji veikla

2023-12-11

Didžiausio kolegijoje Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai ne tik  moko studentus, bet ir aktyviai dalyvauja mokslo taikomoje veikloje. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, sėkmingai įgyvendinti trys Panevėžio miesto savivaldybės finansuoti projektai: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektas „Mokslo šaknys 2023“, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Aukštaitijos savišvietos akademija 2023“ bei neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Elektroninės cigaretės: būdas mesti rūkyti ar nauja grėsmė?“.

Projekto „Mokslo šaknys 2023“ rezultatai – 2023 gegužės 4 d. organizuota tarptautinė studentų tiriamųjų darbų konferencija „Mokslo šaknys 2023“ ir išleistas to paties pavadinimo konferencijos straipsnių rinkinys. 14-me leidinio numeryje  publikuoti 47 straipsniai, tarp jų 18 fakulteto studentų tiriamųjų darbų.

„Aukštaitijos savišvietos akademijos 2023“ mokymuose (užsienio kalbų, sporto, dailės ir kompiuterinės apskaitos)  šiemet dalyvavo per 80 vyresnio amžiaus panevėžiečių, su senjorais dirbo šeši dėstytojai.

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Elektroninės cigaretės: būdas mesti rūkyti ar nauja grėsmė?“ tikslas – nustatyti elektroninių cigarečių rūkymo paplitimą, įpročius bei priežastis Panevėžio miesto jaunimo (18-35 m.) tarpe. Apklausoje dalyvavo 351 respondentas. Preliminarūs tyrimo  rezultatai pristatyti tarptautinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose rugsėjo 26-28 d. VDU Žemės ūkio akademijoje ir spalio 19 d. Panevėžio kolegijoje.

Projektų rengimas ir jų įgyvendinimas – tai tik vienas iš dėstytojų veiklos barų. Kasmet fakultetas sulaukia  įmonių ir įstaigų užsakymų atlikti mokslo taikomuosius tyrimus. 2023 m. drauge su studijų programos „Verslo vadyba“ absolventu atliktas bekontaktės automobilių plovyklos paslaugų poreikio tyrimas, taip pat parengta STEAM patalpos įrengimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje galimybių studija. Šiuo metu fakulteto dėstytojai-tyrėjai vykdo dar kelis svarbius užsakymus: teikiamos konsultavimo paslaugos siekiant tobulinti asmenų aptarnavimo procesų kokybę, atliekamas įstaigos vidaus mikroklimato tyrimas, analizuojamos sporto aikštyno įrengimo galimybės lopšelyje-darželyje, tiriamas psichoaktyvių medžiagų paplitimas miesto ugdymo įstaigose. Atliktų tyrimų rezultatus dėstytojai pristato konferencijose šalyje ir užsienyje, mokslo darbus publikuoja tarptautinių duomenų bazių leidiniuose. 2023 m. publikuoti 6 fakulteto dėstytojų parengti straipsniai.

Tenkinant regiono gyventojų mokymosi poreikius vedami seminarai, mokymai, teikiamos konsultacijos. Pasvalio rajono pedagogams pravestas seminaras „Fizinių pratimų  individualizavimas ir diferencijavimas ugdant ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“, o Pakruojo rajono socialinių paslaugų centro darbuotojams – lyderystės ir komandinio darbo mokymai. Jau eilę metų fakultete vykdomos metų trukmės perkvalifikavimo studijos pedagogams, ketinantiems dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Šiemet savaitgaliais šioje programoje studijuoja 59 įvairių dalykų mokytojai bei socialiniai pedagogai iš visos Lietuvos.

Džiaugiamės, kad Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai prisideda įgyvendinant  Panevėžio kolegijos strateginį tikslą – didinti konkurencinį pranašumą ir poveikį regiono bei šalies raidai per inovatyvią ir kokybišką studijų ir taikomojo mokslo veiklą.

Galimi darbdaviai: