Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJOJE PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS: STIPRINAMAS BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMIS

2023-12-12

Šiandien, gruodžio 12 d., Panevėžio kolegijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp regiono aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo centrų.

Sutartį pasirašė: Kauno technologijos universiteto rektorius prof. dr. Eugenijus Valatka, Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, Panevėžio mokymo centro direktorius dr. Donatas Bakšys, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorius Kęstutis  Mekšėnas, Rokiškio profesinio mokymo centro direktorė Diana Giedrikienė, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro direktorius Dainius Korsakas.

Bendradarbiavimo sutartis sudaryta, atsižvelgiant į švietimo ir mokslo visuomenei svarbą, Panevėžio regionui reikalingų specialistų parengimo svarbą, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo potencialą, siekiant mokslo integracijos, mokslo ir studijų svarbos bei rezultatų kuo efektyvesnės sklaidos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio partnerystės/bendradarbiavimo tarp Kolegijos, KTU, PMC, KTVM, RPMC, BTVMC.

Sutartimi siekiama:
1. Pagerinti V-o, VI-o ir VII-o lygmens studijų prieinamumą Panevėžio regiono moksleiviams ir norintiems kelti kvalifikaciją profesinį išsilavinimą turintiems ir dirbantiems Panevėžio regiono gyventojams.
2. Geriau panaudoti profesinių mokyklų, Kolegijos ir KTU turimą unikalią įrangą regiono įmonių poreikiams tenkinti Taikomųjų mokslinių tyrimų srityje.
3. Motyvuoti Panevėžio regiono moksleivius siekti informatikos ir inžinerijos studijų kryptyje kvalifikacijos visais profesinio ir aukštojo mokslo lygmenimis, sudarant palankią studijų tęstinumo schemą (nuo IV lygmens iki VII lygmens pagal suderintas studijų kryptis ir programas).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE