Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Svečiuose Rėzeknės technologijų akademijos statybos studijų programos darbuotojai

2024-01-26

Pagal ERASMUS+ programą mokymosi vizitui kolegijoje lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos statybos studijų programos darbuotojai: Erika Teirumnieka, Stanislavs Pleiksnis, Diana Pleiksne-Volkova ir Andris Skromulis. Susitikimo metu su technologijos mokslų fakulteto dekanu dr. Arūnu Tautkumi bei statybos inžinerijos studijų krypčių programos komiteto pirmininke Jovita Kaupiene aptarti švietimo sistemų Lietuvoje ir Latvijoje panašumai bei skirtumai, pasidalinta gerąja patirtimi, apžvelgtos tolesnio bendradarbiavimo galimybės studentų mainų srityje. Vizito metu svečiai susipažinno su studijų vykdymui naudojama baze, apžiūrėjo kolegijos Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centrą.

Galimi darbdaviai: