Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

TAPK ERASMUS+ STUDENTU!

2024-02-21

Ši galimybė – TAU, jei:

Iki kovo 15 d. vykdoma atranka ERASMUS+ STUDIJOMS IR PRAKTIKAI!

Atranka:

  1. STUDIJOMS kviečiami visi studentai, baigę ne mažiau kaip vieną kursą ir planuojantys 2023/2024 m. m. pavasario semestre studijuoti užsienyje.
  2. PRAKTIKAI kviečiami dalyvauti visi studentai, baigę ne mažiau kaip vieną semestrą.
  3. ABSOLVENTO PRAKTIKAI kviečiami dalyvauti baigiamojo kurso studentai.

Studijų mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

Studentai, negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar praktikos tikslais, gali derinti trumpesnį fizinio mobilumo laikotarpį su virtualiosios veiklos komponentu (mišrusis trumpalaikis mobilumas). Taip pat studentai gali dalyvauti mišriosiose intensyviose programos (BIP). Trumpalaikio mobilumo atveju fizinis mobilumas turi trukti nuo 5  iki 30 dienų ir būti derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e-mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Už trumpalaikio mobilumo studijų tikslais veiklą turi būti suteikiami ne mažiau nei 3 ECTS kreditai.

Trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje dalyvaujantys studentai ir absolventai iki 14-tos veiklos dienos gauna 70 EUR per dieną ir 50 EUR per dieną 15 – 30 veiklos dienomis.

 Iki kovo 15 d. būtina pateikti:
• Paraišką (pridedama);
• CV anglų kalba;
• Motyvacinį laišką anglų kalba.

Erasmus+ stipendijų dydžiai, Eur/mėn.

  Priimanti šalis Studijoms Praktikai
1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 600 750
2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 600 750
3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Serbija 540 690

 Siekiant didesnės studentų įtraukties į mobilumo veiklas, kolegijoje yra nustatytos šios mažiau galimybių Erasmus+ programoje turinčių studentų grupės ir dokumentai, kurie turi būti pateikti norint gauti padidintą Erasmus+ dotaciją:

1.1. studentai iš mažas pajamas gaunančių šeimų (iki 24 metų); (dokumentai, patvirtinantys asmens teisę į valstybės teikiamą socialinę pašalpą);

1.2. našlaičiai ar tėvų globos netekę studentai (iki 24 metų) (pažyma patvirtinantį netektį);

1.4. studentai, turintys mažametį(-čių) vaiką(-ų) iki 12 metų (vaiko gimimo liudijimas);

1.5. studentai iš gausių šeimų kurioje auga 3 ir daugiau vaikų (iki 24 metų) (gimimo liudijimai);

1.6. Lietuvoje dirbantys studentai (dirbantys pagal darbo sutartis arba savarankiškai dirbantys ne trumpiau kaip 20 darbo dienų) (darbo sutartis);

1.7. pabėgėlio statusą turintys studentai (sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo);

1.8. užsienio studentai, studijuojantys kolegijoje (leidimas gyventi Lietuvoje);

1.9. studentai, turintys fizinę ar psichologinę negalią (gydytojo pažyma);

1.10 studentai, kurie yra profesionaliai sportuojantys (trenerio pažyma).

Norėdamas gauti papildomą paramą, studentas, priklausantis mažiau galimybių turinčiai asmenų grupei pildydamas paraišką mobilumui pažymi, jog priklauso tokiai grupei ir prie paraiškos pateikia pagrindžiančius dokumentus.

Papildoma individuali dotacija pagal fiksuotą dydį, skiriama mažiau galimybių turintiems studentams (absolventams netaikoma), dalyvaujantiems “Erasmus+” mobilume:

Vadovaujantis ,,Panevėžio kolegijos skatinamųjų, vienkartinių, Erasmus judumo skatinimo ir tikslinių stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu“ 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. V4-5 kolegijos studentams išmokama vienkartinė Erasmus judumo skatinimo stipendiją mokama ilgalaikio mobilumo metu:

  Priimanti šalis Studijoms/ Praktikai
1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 200
2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija  

180

3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija, Serbija  

150

Studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai, kurie renkasi ekologišką kelionę (vyksta keliese dalindamiesi viena mašina/ traukiniu/autobusu). Kelionė laivu nėra laikoma ekologiška keliavimo priemone. Gauna papildomą 50 EUR dotaciją (reikia pateikti įrodančius dokumentus).

Studentai gali ieškotis pageidaujamos praktikos vietos patys! Mūsų partnerių sąrašas užsienyje, vykstant studijoms aukštosios mokyklos turi turėti bendradarbiavimo sutartį.

Studentai, norintys išvykti į užsienį pagal ERASMUS+ programą turi neturėti jokių akademinių skolų.

Prašymo forma: ERASMUS+_paraiškos_forma_2023-2024-m.m

Plačiau apie Erasmus+ programą: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/apie-programa-2

Galimi darbdaviai: