Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Teisės studijų programos studentų praktika

2024-04-03

Baigus teisės studijas Panevėžio kolegijoje, absolventai turi tvirtus teorinius ir praktinius pagrindus profesinei karjerai policijos įstaigose. Profesinių kompetencijų nuosekliam ugdymui ypač palanki aplinka – profesinės praktikos, kurių metu studentai tobulina teisės studijų metu įgytas kompetencijas praktinėje profesinėje veikloje, suvokiant teisės dinamiškumą ir tobulėjimo svarbą bei būtinybę savo veiklą gristi sąžiningumu ir pareigingumu. Per studijų laikotarpį studentai atlieka 4 praktikas, kurių apimtis 35 kreditai, formuojamos teisės profesiniam bakalaurui reikalingos kompetencijos.
Š.m. kovo 22 d. Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate vykusioje Atvirų durų dienoje dalyvavo ir teisės studijų Tnsn-23 grupės studentė Neda Mašinauskytė, atliekanti pažintinę praktiką Biržų rajono policijos komisariate. Džiugu buvo girdėti, kaip sukaupta profesinio darbo patirtimi dalinasi praktikos vadovė Biržų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Vita Andžienė. Didžiulė padėka už labai geranorišką dalijimąsį ne tik profesinėmis žiniomis, bet ir visapusiškais patarimais, negailint tam laiko ir energijos.
Taigi, socialinių partnerių sudaromų sąlygų atlikti profesines praktikas dėka, ugdomos teisės specialisto darbo rinkos poreikius atitinkančios kompetencijos, orientuotos į kūrybišką teisės normų taikymą praktinėje veikloje, kas atitinka Kolegijos misijoje nurodytą aukštojo mokslo studijų pagrindimą praktiniais gebėjimais, kurie ugdomi profesinių praktikų metu.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE