Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Nordplus projekto susitikimas Norvegijoje

2024-04-04

Kovo 17-22 dienomis Oslo Metropolitan (OsloMet) universitete vyko NORSAM Nordplus projekto IP mokymai „Digital Possibilities and Challenges for Mental Health of Young People“. Panevėžio kolegija šiame projekte aktyviai dalyvauja nuo 2018 metų. Į Oslą vyko kolegijos tarptautinių projektų vadovė Kara Lina Guokė ir Biomedicinos mokslų fakulteto dėstytoja lektorė Asta Butkuvienė, BPS-22

grupės studentės Jogailė Krištopaitytė ir Kotryna Liogytė, BPS-23 grupės studentės Gabija Birškytė ir Tėja Valikonytė, bei SMP-22 grupės studentas Mantas Petronis. Visa Panevėžio kolegijos komanda dalyvavo šiuose mokymuose kartu su Taikomųjų Mokslų Novia Universiteto (Suomija), OsloMet Taikomųjų Mokslų

Universiteto (Norvegija), Kopenhagos Taikomųjų Mokslų Universiteto (Danija), Nord Taikomųjų Mokslų Universiteto (Norvegija), Mid-Sweden Taikomųjų Mokslų Universiteto (Švedija) dėstytojais bei studentais. Studentai pristatė namų darbą-prezentaciją apie sveikatos apsaugos sistemą ir skaitmenines inovacijas Lietuvoje. Šią sesiją moderavo lektorė Asta Butkuvienė. Penkios mišrios studentų komandos turėjo atlikti tris užduotis tema „Jaunų žmonių psichinė sveikata. Skaitmeninės galimybės ir iššūkiai“: sukurti santrauką, infografiką-prezentaciją ir video, naudojantis įvairiomis mokslinėmis duombazėmis bei pasitelkiant dėstytojų skaitytų paskaitų medžiagą bei visokeriopą pagalbą. Lektorė Kara Lina Guokė skaitė paskaitas dėstytojams ir

studentams ,,Inovacijos: globalios ir Lietuvos perspektyvos” . Užduotys buvo pristatytos, sulaukta daug klausimų ir įdomių diskusijų-studentai pasirodė be galo kūrybingi ir išradingi. Sunkus darbas buvo apvainikuotas 3 ECTS sertifikatais. Kol studentai dorojosi su užduotimis (visos komandos prisipažino, kad tai buvo rimtas iššūkis), dėstytojai aptarė tolesnes projekto plėtojimo ir tęstinumo perspektyvas, studentų judumo galimybes, studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus programą. Laisvu laiku studentai ir dėstytojai apžiūrėjo OsloMet universiteto simuliacinius kabinetus, lankėsi Oslo Uleval Universitetinės ligoninės muziejuje, Oslo Nacionalinėje bibliotekoje, apžiūrėjo Oslo Operos monumentalų pastatą.

Galimi darbdaviai: