Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Nuoširdus bendradarbiavimas – kokybiškesniam studentų ugdymui

2024-04-16

Šiandien visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, siekdamos šiuolaikiško vaikų ugdymo, savo veiklose taiko STEAM metodą. STEAM – tai yra kūrybiška skirtingų disciplinų – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų bei matematikos – sintezė. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos studentės (IPU-23) turėjo iššūkį – Aplinkos pažinimo paskaitų metu išmoktą teoriją pritaikyti darželinukų STEAM veiklose. Į pagalbą pasitelkėme kelių ikimokyklinio ugdymo mokyklų „Dobilas“, „Jūratė“, „Aušra“, „Puriena“ vadovus ir jų mokytojus. Stebėjome pačių geriausių pedagogių vedamas STEAM ir integruotas veiklas. Grįžusios į kolegiją reflektavome: aptarėme matytą praktiką, pasidalinome mintimis, ką galėtume keisti, atlikti kitaip.

Nuoširdus Panevėžio kolegijos ir miesto ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimas prisideda prie geresnių rezultatų, kokybiškesnio būsimųjų mokytojų rengimo.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE