Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

TARPTAUTINĖ STUDENTŲ KONFERENCIJA „MOKSLO ŠAKNYS 2024“

2024-04-30

2024 m. balandžio 25 d. Panevėžio kolegijoje vyko tarptautinė studentų tiriamųjų darbų konferencija „Mokslo šaknys 2024“, kurios tikslas suburti ir skatinti studentų tiriamąją veiklą, gilinti bei plėsti profesines žinias ir tiriamosios veiklos įgūdžius.

Tradiciniu tapęs renginys pritraukė daugiau nei 100 dalyvių iš mūsų šalies aukštųjų mokyklų: Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo universitetų, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Alytaus, Kauno, Klaipėdos valstybinės, Kolpingo, Šiaulių valstybinės,Vilniaus ir Panevėžio kolegijų  bei  svečiai  iš Latvijos, Portugalijos ir Ukrainos.  Konferencijoje nuotoliniu būdu buvo pristatyti 85 studentų tiriamieji darbai.

Konferencijos pradžioje dalyvius pasveikino direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Jurgita Lieponienė:

„Džiaugiuosi, kad jau antri metai iš eilės konferencja yra tarptautinė, pritraukianti dalyvius ne tik iš įvairių Lietuvos bet ir užsienio aukštųjų mokyklų.

Pranešimų tematika yra labai įvairi ir aktuali apimantis sveikatos mokslams aktualias problemas, socialinių darbuotojų veiklos realijas, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo problemas, informatikos inžinerijos tyrimus, teisinius klausimus, logistinius sprendimus, statybos ir kitų mokslo krypčių tyrimus.“

Pavaduotoja nuoširdžiai dėkojo visiems pranešėjams, straipsnių autoriams, jų darbų vadovams, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, skyrusiai finansinę paramą šio renginio organizavimui.

Studentų mokslinės draugijos  (SMD)  tarybos pirmininkas Nedas Pšitulskas, tardamas sveikinimo žodį, konferencijos pranešėjams linkėjo sėkmės, pristatant savo pranešimus. Studentų atstovybės prezidentas Darius Kriukovskis, anksčiau vadovavęs SMD, šiemet ne tik moderavo konferenciją, bet joje pristatė ir savo darbą. Pasak studento, „dalyvavimas konferencijoje suteikia naudingos patirties visų kursų studentams, o ypač – absolventams, besiruošiantiems baigiamųjų darbų gynimams. Dėka šios konferencijos, visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, gali publikuoti mokslinius straipsnius „Mokslo šaknys” žurnale ir pristatyti savo tyrimus viešai. Tai puiki praktika prieš baigiamųjų darbų gynimą, įgyti daugiau pasitikėjimo ir drąsos.“

Plenariniame posėdyje, kurį moderavo kolegijos Projektų vadovė Kara Lina Guokė, anglų ir lietuvių  kalbomis  pristatyta 11  pranešimų. Dalyviai diskutavo globaliomis, studentams aktualiomis temomis: apie jaunimo dalyvavimą socialinėje žiniasklaidoje Lietuvoje ir Ukrainoje, širdies ir kraujagyslių ligas bei jų prevenciją Latvijoje,  Švedijos patirtį, taikant istorijų pasakojimo metodą kaip įrankį klimato neutralumui plėtoti; JAV dolerių pasiūlos didėjimo įtaką nekilnojamo turto kainoms Jungtinėse Amerikos Valstijose, fermentinę katalizę sąvartynų filtrato valymo metu, ekonomiško ir ekologiško vairavimo principų taikymą transporto įmonėse,  tvaresnio uosto ir miesto sąveiką, jaunimo požiūrį į burnos sveikatą ir apie tai, kas studentus daro laimingais.

Po pietų dalyviai tęsė darbą 5-iose sekcijose, kuriose buvo nagrinėjama specifinės farmakotechnikos, slaugos, burnos higienos, ugdymo mokslų, socialinio darbo,  teisės,  technologijos mokslų, verslo, vadybos, logistikos problemos. Kiekvienoje sekcijoje buvo pristatyta po 14-16 pranešimų.

Geriausi studentų straipsniai bus publikuojami recenzuojamame konferencijos straipsnių rinkinyje „Mokslo šaknys 2024“. 15-tam leidinio numeriui, kuris  bus finansuotas Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, pateikta apie  60 straipsnių. Leidinio redakcinė kolegija atrinko daugiau nei 40 straipsnių, nagrinėjančių šių dienų jaunimo gyvenimo aktualijas, pasirinktos studijų krypties probleminius klausimus.

Panevėžio kolegijos Studentų mokslinė draugija nuoširdžiai dėkoja pranešimų ir straipsnių autoriams, jų darbų vadovams – dėstytojams, konferencijos moderatoriams bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, skyrusiai finansinę paramą SMD parengtam projektui „Mokslo šaknys 2024“.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE