Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Įvyko Lietuvos burnos higienistų draugijos 25 metų jubiliejaus konferencija

2024-05-23

Burnos priežiūros studijų krypties programų komiteto pirmininkė Rima Adomaitienė dalyvavo Lietuvos burnos higienistų draugijos 25 metų jubiliejaus konferencijoje. Gegužės 17-ąją dieną Lietuvos burnos higienistų draugija kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakultetu surengė hibridinę konferenciją, skirtą paminėti Lietuvos burnos higienistų draugijos veiklos 25 metų jubiliejų. Ši konferencija subūrė Lietuvos burnos higienistų draugijos narius, Burnos higienos studijų programas rengiančių institucijų atstovus iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio Utenos kolegijų bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, siekiant ne tik pažymėti šios profesijos svarbą, bet ir pasidalinti ilgamete patirtimi bei įžvalgomis apie profesijos raidą ir ateities perspektyvas.

Konferencijos metu pranešimus pristatė ir prisiminimais dalinosi pradininkai, kurie daugiau kaip prieš 25 metus buvo tiesiogiai įsitraukę į burnos higienisto specialybės įtvirtinimą Lietuvoje. Jie dalijosi įžvalgomis apie pirmuosius šios specialybės žingsnius, iššūkius ir pasiekimus, kurie per ketvirtį amžiaus pavertė burnos higieną svarbia asmens sveikatos priežiūros sritimi. Lietuvos burnos higienistų draugijos pirmininkė dr. Gitana Rėderienė savo kalboje pabrėžė, kad per 25 metus draugija nuveikė daug reikšmingų darbų, siekdama užtikrinti aukštą profesijos standartą ir specialistų kompetenciją. Ji taip pat padėkojo visiems nariams už jų indėlį į draugijos veiklą ir palinkėjo sėkmės ateities darbuose. Burnos higienistus rengiančių institucijų atstovai pasidalino patirtimi rengiant šios srities specialistus. Lisabonos universiteto atstovas pristatė pranešimą „Burnos higienos studijų kokybės gerinimas vykdant pažangias studijų programas Europoje“, kuriame aptarė gaires, patvirtintas Pasaulio sveikatos organizacijos ir Pasaulio odontologų federacijos dėl burnos sveikatos ir bendros sveikatos sąsajų ir tvarumo užtikrinimo.

Apie burnos higienistų rengimą Panevėžio kolegijoje pranešimą pristatė lekt. Rima Adomaitienė. Konferencijos dalyviai diskutavo apie profesijos tobulinimo kryptis, naujų technologijų integraciją bei specialistų kvalifikacijos kėlimą. Ši jubiliejinė konferencija ne tik leido pažvelgti į praeitį, bet ir įkvėpė naujiems siekiams bei tikslams. Bendradarbiavimas su aukštojo mokslo institucijomis užtikrina, kad burnos higienistų rengimas ir tobulinimas atitiktų aukščiausius standartus, o draugijos veikla būtų orientuota į nuolatinį tobulėjimą ir visuomenės sveikatos gerinimą.

Svarbu paminėti, kad Lietuvos burnos higienistų draugija kviečia prisijungti prie savo veiklos ir Panevėžio kolegijos burnos higienos absolventus. Draugija vienija šios specialybės atstovus, skatina jų bendradarbiavimą ir profesinį tobulėjimą.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE