Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Akademinė taryba rinkosi į pirmąjį naujos kadencijos posėdį

2024-05-30

Gegužės 29 d. naujos sudėties Panevėžio kolegijos Akademinė taryba rinkosi į pirmąjį posėdį. Pirmajam posėdžiui pirmininkavęs Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas padėkojo kadenciją baigusios Akademinės tarybos nariams už nuoširdų ir atsakingą darbą, o naujajai Akademinei tarybai linkėjo sėkmės naujuose darbuose.

Posėdžiavusi naujai išrinkta Akademinė taryba sprendė, kam bus patikėtos jos pirmininko ir pavaduotojo pareigos. Akademinės tarybos pirmininke nariai išrinko Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto docentę dr. Jurgitą Lieponienę, o jos pavaduotoja tapo Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė Ingrida Kupčiūnaitė. Akademinės tarybos kadencija tęsis nuo 2024 iki 2029 metų.

Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos sudėtis:

Akademinės tarybos pirmininkė – dr. Jurgita LIEPONIENĖ

Akademinės tarybos pirmininkės pavaduotoja – Ingrida KUPČIŪNAITĖ

Nariai:

Gediminas SARGŪNAS, direktorius

Domilė AUGULĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė

Ligita GUKAUSKIENĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto docentė

Reda JONUŠAUSKIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Gabija KASELYTĖ, Studentų atstovybės deleguota narė (BH-23 gr.)

Jovita KAUPIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė

Valdas KRIŪNAS, Studentų atstovybės deleguotas narys (ISKP-22 gr.)

Diana MICEVIČIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto docentė

Rimanta PAGIRIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Birutė RAGALYTĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė

Ana SAMUILOVA, Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Rima STRELČIŪNIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė

Ligita ŠERYTĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė

Arūnas TAUTKUS, Socialinių mokslų fakulteto docentas

Vika ULDUKYTĖ, Studentų atstovybės deleguota narė (L-23 gr.)

Dalia URBONIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Rasa VALIUŠIENĖ, Studentų atstovybės deleguota narė (BPS-22 gr.)

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE