Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

(ARCHYVAS) MOKSLO IR STUDIJŲ TENDENCIJOS GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS (SCEDU’2023)

Globalizacija – iššūkis mokslui ir studijoms.

Konferencija siekiama suburti įvairių sričių mokslininkus tyrėjus, besidominčius globalizacijos iššūkiais mokslui ir studijoms. Konferencijos metu sudaromos sąlygos tarpdalykinei diskusijai apie globalizacijos poveikį technologijų, biomedicinos ir socialinių mokslų srityse. Organizatoriai tikisi, kad konferencijos dalyviams bus vertinga apžvelgti esamas akademinių tyrimų, susijusių su platesniu globalizacijos poveikiu visuomenei ir ekonomikai, tendencijas, aptarti pasiūlymus ir įžvalgas sprendžiant globalizacijos iššūkius.

​SCEDU skirta ne tik mokslinių tyrimų rezultatų aptarimui, bet ir platesnėms, tiek mokslinėms, tiek praktinėms diskusijoms globalizacijos fenomeno požiūriu.

Atrinkti konferencijos straipsniai publikuojami tarptautinėse duomenų bazėse (CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus) referuojamame moksliniame žurnale „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice“ (ISSN 2029-1280, eISSN 2669-0071) (https://ojs.panko.lt). Mokslinio žurnalo internetinė svetainė https://ojs.panko.lt.

Plenarinio posėdžio pranešėjai:

ÜMIT YAKAR, PHD (C). LECTURER AT PANEVĖŽIO KOLEGIJA/STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION.

„Harnessing the Power of AI in Education”

BOŻENA MIASTKOWSKA, PHD (C). MASTER AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KONINIE INTERNATIONAL COOPERATION COORDINATIOR/LECTURER.

„Globalization and Language Policies: The case of Lithuania and Poland”

GRETA ILEKYTĖ. ECONOMIST AT SWEDBANK, LECTURER AT ISM UNIVERSITY.

„AI and the future of education”

ARTŪRAS NAREIKA. SHEL LUBRICANTS SALES MANAGER LITHUANIA.

„Sustainability – What does it mean in lubricants business”

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE