(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Bendrabutis

Karantino laikotarpiu bendrabutyje turi būti laikomasi šių taisyklių:

• Teikiant apgyvendinimo paslaugas viename kambaryje gali būti apgyvendinami ne daugiau nei 2 asmenys, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmenis ir jo sutuoktinio arba asmenis, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus (įvaikius), tėvus, globėjus).
• Bendro naudojimo patalpose visi asmenys privalo dėvėti kaukes ar kitas nosį ir burnas dengiančias apsaugos priemones, laikomasi ne mažesnio kaip 2 m. atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių).
• Sargas savo darbo vietoje privalomai atlieka visų į bendrabutį įeinančių asmenų kūno temperatūros matavimą ir registravimą registracijos lapuose, nurodant vardą, pavardę, telefono numerį, atėjimo ir išėjimo iš bendrabučio laiką.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį