(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Tarptautiniai projektai

NORDPLUS

Nordplus programa  (NordPlus Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

Pagrindiniai programos tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Programa  taip pat siekia skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, akcentuojant pasikeitimą patirtimi, gerąja praktika ir pasiektų rezultatų svarba. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.

 

VYKDOMI PROJEKTAI

ERASMUS PROGRAMOS INOVACIJŲ PROJEKTAS „INTERAKTYVIŲ IR ANIMUOTŲ BRAIŽYBOS MOKYMO PRIEMONIŲ KŪRIMAS“ (DIAD-TOOLS)

Panevėžio kolegijoje pagal Erasmus programos Strateginių partnerysčių inovacijų projektą KA2 yra vykdomas projektas „Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tolls“ (Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“).
Projekto pagrindinis tikslas – parengti  interaktyvias ir animuotas braižybos mokymo priemones (kompiuterinį variantą), kurios palengvintų/padėtų profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų studentams geriau išmokti (įsisavinti) braižybos mokymo medžiagą. Darbas su šia interaktyvia  mokymo medžiaga padės profesinio mokyklų, aukštųjų mokyklų studentams įsiminti informaciją ir ją pritaikyti praktikoje. Braižybos interaktyvi ir animuota mokymo medžiaga būtų parengta pagal mokymo teminius planus (skyrius) ir suteiktų galimybę išmokti braižyti ranka bei kompiuteriu (AutoCAD programa).
Projekto koordinatorius – Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras.
Panevėžio kolegijos dalyviai šiame projekte: Praktinio mokymo centro vadovas, lektorius Kęstutis Lukoševičius – projekto vadovas, Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja Jovita Dilienė, projekto finansininkė Rita Kemzurienė.

TARPKULTŪRINIAI MAINAI

Panevėžio kolegija partnerio teisėmis dalyvauja bendrame vokiečių ir prancūzų projekte „Tarpkultūriniai mainai“. Tikslinė šio projekto grupė – slaugos studijų programą studijuojantys studentai. Projekto metu studentai stiprina tarpkultūrines kompetencijas, susipažįsta su kitų šalių slaugos sistemomis.
Projekto pagrindinis tikslas – įgyti naujos patirties tobulinant užsienio kalbą, susipažinti su slaugos specialistų veikla ir darbo ypatumais Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose bei slaugos specialistų rengimu praktikos mobilumo vizitų metu.
Projekto koordinatorius – Europe-Direct centras Dresdene (Vokietija).
Panevėžio kolegijos dalyviai šiame projekte: Biomedicinos mokslų fakultetas.

COST VEIKLA

Nuo 2020 m. kovo mėn. Panevežio kolegija prisijungė prie COST Veiklos CA17124 Skaitmeninė kriminalistika: įrodymų analizė naudojant intelektualiąsias sistemas ir yra oficialūs Lietuvos atstovai šioje 35 šalis vienijančiuose mokslinių tyrimų grupėje.
Pagrindinis Veiklos tikslas – esamą matematikos, dirbtinio intelekto ir automatizuoto loginio pagrindimo sričių mokslo potencialą panaudoti skaitmeninėje kriminalistikoje.
Veikla siekiama sukurti mokslinių tyrimų infrastruktūrą įgalinančią taikyti dirbtinio intelekto ir kitus metodus automatizuotai įkalčių analizei. Ypač akcentuojamas įkalčių analizės etapas, kuriame iš įvairių įrenginių specialia technine ir programine įranga, laikantis nustatytų taisyklių, renkami ir analizuojami įkalčiai apie nusikaltimą ir įtariamuosius siekiant nustatyti įvykių eigą, galimus alternatyvius priežasties-pasekmės scenarijus.
Veikloje dalyvaus doc. dr. V. Giedrimas, TFM dekanė dr. J.Lieponienė, direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai dr. D. Bakšys, doc. dr. E. Sapieliauskas ir Technologijos mokslų fakulteto Informatikos krypties tyrėjų grupės nariai.
COST veikla bus vykdoma iki 2022 m. rugsėjo mėn.

Potential employers:

Keisti šrifto dydį