(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Tarptautiniai projektai

NORDPLUS

Nordplus programa  (NordPlus Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

Pagrindiniai programos tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Programa  taip pat siekia skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, akcentuojant pasikeitimą patirtimi, gerąja praktika ir pasiektų rezultatų svarba. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.

 

VYKDOMI PROJEKTAI

ERASMUS PROGRAMOS INOVACIJŲ PROJEKTAS „INTERAKTYVIŲ IR ANIMUOTŲ BRAIŽYBOS MOKYMO PRIEMONIŲ KŪRIMAS“ (DIAD-TOOLS)

Panevėžio kolegijoje pagal Erasmus programos Strateginių partnerysčių inovacijų projektą KA2 yra vykdomas projektas „Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tolls“ (Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“).
Projekto pagrindinis tikslas – parengti  interaktyvias ir animuotas braižybos mokymo priemones (kompiuterinį variantą), kurios palengvintų/padėtų profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų studentams geriau išmokti (įsisavinti) braižybos mokymo medžiagą. Darbas su šia interaktyvia  mokymo medžiaga padės profesinio mokyklų, aukštųjų mokyklų studentams įsiminti informaciją ir ją pritaikyti praktikoje. Braižybos interaktyvi ir animuota mokymo medžiaga būtų parengta pagal mokymo teminius planus (skyrius) ir suteiktų galimybę išmokti braižyti ranka bei kompiuteriu (AutoCAD programa).
Projekto koordinatorius – Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras.
Panevėžio kolegijos dalyviai šiame projekte: Praktinio mokymo centro vadovas, lektorius Kęstutis Lukoševičius – projekto vadovas, Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja Jovita Dilienė, projekto finansininkė Rita Kemzurienė.

 

TARPKULTŪRINIAI MAINAI

Panevėžio kolegija partnerio teisėmis dalyvauja bendrame vokiečių ir prancūzų projekte „Tarpkultūriniai mainai“. Tikslinė šio projekto grupė – slaugos studijų programą studijuojantys studentai. Projekto metu studentai stiprina tarpkultūrines kompetencijas, susipažįsta su kitų šalių slaugos sistemomis.
Projekto pagrindinis tikslas – įgyti naujos patirties tobulinant užsienio kalbą, susipažinti su slaugos specialistų veikla ir darbo ypatumais Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose bei slaugos specialistų rengimu praktikos mobilumo vizitų metu.
Projekto koordinatorius – Europe-Direct centras Dresdene (Vokietija).
Panevėžio kolegijos dalyviai šiame projekte: Biomedicinos mokslų fakultetas.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį