Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Tarptautiniai projektai

NORDPLUS

Nordplus programa  (NordPlus Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

Pagrindiniai programos tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Programa  taip pat siekia skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, akcentuojant pasikeitimą patirtimi, gerąja praktika ir pasiektų rezultatų svarba. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.

VYKDOMI PROJEKTAI

POWER UP MY HOUSE: INOVATYVIŲ MOKYMOSI IR PRAKTIKOS MODULIŲ KŪRIMAS, SIEKIANT PADIDINTI ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMĄ TVARIEMS PASTATAMS

Pasirašyta dotacijos sutartis tarp Panevėžio kolegijos ir Adana Alparslan Turkas mokslo ir technologijos universiteto dėl projekto „PowerUp MyHouse: inovatyvių mokymosi ir praktikos modulių kūrimas, siekiant padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą tvariems pastatams“ finansavimo. Vykdomo projekto tikslas – įvertinti esamus sprendimus, technologijas ir mokymo turinį, kurie naudojami elektros ir karšto vandens gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių mokymosi programose, bei išanalizuoti ir populiarinti Europoje sistemas, kurios tuo pačiu metu gali gaminti elektrą ir karštą vandenį iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Projekto veiklų metu kartu su partneriais iš Švedijos, Turkijos, Portugalijos ir Danijos išanalizuosime savo šalies įstatymus ir nacionalinę skatinimo politika dėl elektros ir karšto vandens bendros sistemos naudojimo iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei parengsime mokymosi modulį technikams, kurie yra atsakingi už sistemų įrengimą pastatuose. Tai skatins didesnį atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą tvariems pastatams.

Bendra projekto suma – 237.129,00 Eur iš jų skirta Panevėžio kolegijai – 28.613,00 Eur

Projektas bus vykdomas iki 2022-12-30.

THREE-LEVEL CENTERS OF PROFESSIONAL EXCELLENCE: QUALIFICATION, ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN THE GREEN ECONOMY

Panevėžio kolegija kartu su 20 partnerių iš 7 ES šalių pradeda įgyvendinti Erasmus+ programos 3-iojo pagrindinio veiksmo projektą „Three-level centers of professional excellence: Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy“.

Pasinaudojus 4 mln. EUR projektui skirtu finansavimu, partnerių šalyse bus įsteigti 7 profesinio meistriškumo centrai, kuriuose veikla vykdoma vadovaujantis Žaliosios ekonomikos principais, skatinant verslumą ir inovacijas profesiniame mokyme.

Bus parengtos 3-5 Europos kvalifikacijų sąrangos lygmens mokymo programos, skirtos verslumo, tvaraus įmonių valdymo, klimato ir aplinkosaugos sritims, vykdomi profesijos mokytojų ir įmonių atstovų mokymai. Didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo profesiniam orientavimui, pameistrystės plėtrai.

Projektą koordinuojanti organizacija – Hanse Parlament e.V., Vokietija. Projekto trukmė – 4 metai.

TARPKULTŪRINIAI MAINAI

Panevėžio kolegija partnerio teisėmis dalyvauja bendrame vokiečių ir prancūzų projekte „Tarpkultūriniai mainai“. Tikslinė šio projekto grupė – slaugos studijų programą studijuojantys studentai. Projekto metu studentai stiprina tarpkultūrines kompetencijas, susipažįsta su kitų šalių slaugos sistemomis.
Projekto pagrindinis tikslas – įgyti naujos patirties tobulinant užsienio kalbą, susipažinti su slaugos specialistų veikla ir darbo ypatumais Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose bei slaugos specialistų rengimu praktikos mobilumo vizitų metu.
Projekto koordinatorius – Europe-Direct centras Dresdene (Vokietija).
Panevėžio kolegijos dalyviai šiame projekte: Biomedicinos mokslų fakultetas.

COST VEIKLA

Nuo 2020 m. kovo mėn. Panevežio kolegija prisijungė prie COST Veiklos CA17124 Skaitmeninė kriminalistika: įrodymų analizė naudojant intelektualiąsias sistemas ir yra oficialūs Lietuvos atstovai šioje 35 šalis vienijančiuose mokslinių tyrimų grupėje.
Pagrindinis Veiklos tikslas – esamą matematikos, dirbtinio intelekto ir automatizuoto loginio pagrindimo sričių mokslo potencialą panaudoti skaitmeninėje kriminalistikoje.
Veikla siekiama sukurti mokslinių tyrimų infrastruktūrą įgalinančią taikyti dirbtinio intelekto ir kitus metodus automatizuotai įkalčių analizei. Ypač akcentuojamas įkalčių analizės etapas, kuriame iš įvairių įrenginių specialia technine ir programine įranga, laikantis nustatytų taisyklių, renkami ir analizuojami įkalčiai apie nusikaltimą ir įtariamuosius siekiant nustatyti įvykių eigą, galimus alternatyvius priežasties-pasekmės scenarijus.
Veikloje dalyvaus doc. dr. V. Giedrimas, TFM dekanė dr. J.Lieponienė, direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai dr. D. Bakšys, doc. dr. E. Sapieliauskas ir Technologijos mokslų fakulteto Informatikos krypties tyrėjų grupės nariai.
COST veikla bus vykdoma iki 2022 m. rugsėjo mėn.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE