Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kolegijos partneriai

Panevėžio kolegija turi didžiulę patirtį rengdama biomedicinos, socialinių bei technologijos mokslų srities specialistus, kurie vėliau sėkmingai įsidarbina tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šiame procese aktyviai dalyvauja 3 grandys: studentai, darbdaviai ir aukštoji mokykla. Kolegija didžiuojasi turėdama itin platų patikimų partnerių ratą.

Kaip sako Sigitas Gailiūnas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas – Panevėžio kolegija nuolat ir intensyviai bendradarbiauja su verslu: organizuoja diskusijas, forumus, konferencijas. Kolegija daug investuoja į studijų kokybės gerinimą, infrastruktūros atnaujinimą – o tai garantuoja aukštos kvalifikacijos specialistų parengimą. Darbdavius tenkina kolegijos absolvento praktinis parengimas, tačiau kiekviena įmonė jauną darbuotoją apmoko specifinių žinių ir įgūdžių net ir praktikų metu. Drąsiai teigiu, kad Panevėžio kolegijos išskirtinumas – tamprūs ryšiai su verslu ir stiprios praktikos.

Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pabrėžia, kad Kolegija tikslingai orientuojasi į darbo rinkos poreikių tenkinimą Panevėžio regione, todėl yra itin vertinama praktikų kokybė. Ryšiai su darbdaviais yra glaudūs ir ilgalaikiai – daugiau nei 250 bendradarbiavimo sutarčių, kurios atveria galimybes ne tik studentams atlikti praktikas, bet ir dėstytojams galimybę vykti į profesines stažuotes. Pastebima kryptinga tendencija, kad dauguma kolegijos studentų įsidarbina įmonėse, kuriose jie atliko praktiką.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE