(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Neformaliojo švietimo programos

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS*

Programos pavadinimas Trukmė val.
Kompiuterinės technologijos
Apskaita kompiuterizuotai 66
Darbo su elektroninėmis skaičiuoklėmis pagrindai 20
Bendrųjų kompetencijų tobulinimas
Taikomoji dailė 60
Tapybos technikos ir technologijos 60
Anglų kalba pradedantiesiems A1-A2 lygis 27
Komunikaciniai gebėjimai anglų kalba B1 – B2 lygiu 90
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
Ikimokyklinis ugdymas (pedagoginės specializacijos modulis, 90 ECTS) 2400
Ikimokyklinio/priešmokyklinio  amžiaus vaikų judrieji žaidimai 8
Ikimokyklinio amžiaus vaikų laikysenos ir judesio korekcija 60
Vaikų fizinis ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais 8
Verslas
Viduriniosios grandies vadovų gebėjimų vadovauti žmonių grupėms tobulinimas 50
Komandinis darbas teikiant paslaugas socialinės globos įstaigoje 8
Mentorių, vadovaujančių pameistriams įmonėse, mokymai 80
Sveikatos priežiūra
Anestezija ir intensyvioji slauga 960
Burnos higiena (stažuotė) 18-90
Odontologinė priežiūra (stažuotė) 18-90
Masažo pagrindai 160
Operacinė slauga 480
Psichikos sveikatos slauga 640
Asmenų, turinčių proto ir psichikos negalią, slaugos ypatumai 56
Operacinė, sunkių ligonių ir paliatyvioji slauga 100
Skubioji medicinos pagalba 320
Giminingų diagnozių grupių (DRG) metodo taikymas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje 48
Slaugytojo padėjėjas 360

Programų sąrašas nuolat atnaujinamas, laukiame pageidavimų.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį