Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija skebia viešą konkursą dėstytojų pareigoms eiti

2016-08-02

Panevėžio kolegija kviečia energingus, iniciatyvius ir pozityviai mąstančius dėstytojus dalyvauti viešame konkurse dėstytojų pareigoms eiti.

Studijų sritis Dalykai Pareigos Numatomas etato dydis Kvalifikaciniai reikalavimai
Socialiniai mokslai verslo ekonomikos dalykai (studijų programose „Buhalterinė apskaita“, „Logistikos vadyba“ ir „Verslo vadyba“) ir verslo organizavimo dalykai (studijų programoje „Turizmo ir laisvalaikio vadyba“) asistentas 0,75 Ekonomikos arba finansų magistras arba jam prilyginamas išsilavinimas, praktinė patirtis verslo organizavimo, verslo planų, sąmatų rengimo srityje ne mažiau 3 metai
Socialiniai mokslai studijų programos „Buhalterinė apskaita“ specializacijos dalykai – išlaidų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė, apskaita biudžetinėse įstaigose asistentas 0,5 Ekonomikos arba apskaitos magistras arba jam prilyginamas išsilavinimas, praktinė patirtis biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo ir tvarkymo srityje ne mažiau 3 metai
Socialiniai mokslai psichologijos dalykai (visose vykdomose studijų programose) lektorius 0,5 Psichologijos magistras arba jam prilyginamas išsilavinimas, praktinė patirtis psichologijos srityje ne mažiau 3 metai.

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatais, patvirtintais Akademinės  tarybos 2015 m. sausio 28 d. posėdžio nutarimu Nr.V4-1.

Pretendentai pareigoms eiti pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą kolegijos direktoriaus vardu;
  2. Gyvenimo ir veiklos aprašymą (CV);
  3. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių mokslo vardų atestatų kopijas,kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas, asmens dokumento kopiją, rekomendacijas (pretendento nuožiūra);
  4. Dėstytojų atestacijos ir konkursų komisijos sprendimą dėl atestavimo (atestavimo kortelę), jei pretendentas Panevėžiokolegijoje dirbantis dėstytojas;
  5. Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę, praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).

 

Prašymus ir nurodytus dokumentus galima pateikti iki 2016 m. rugsėjo 5 d. Personalo skyriui, Laisvės a.23, Panevėžys (214 kabinetas).

Papildoma informacija teikiama telefonu 8 (45) 460324, el. paštukolegija@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE