Studentų priėmimas: tel. (8 45) 46 77 87

Studijų rezultatų įskaitymas

Asmens, studijavusio kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį, su kuria teisėtu pagrindu buvo suderintas studijų turinys, studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų, jeigu studijuotų dalykų atžvilgiu nenustatoma sutarties ar kito dokumento, kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimų.

Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, rašo prašymą katedros vedėjui ir pateikia savo studijų pažymėjimą apie išklausytus bei atsiskaitytus dalykus.

Priklausomai, nuo užskaitytų kreditų skaičiaus, atitinkamai trumpėja studijų trukmė ir proporcingai mažinama studijų kaina.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį