Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Studijų rezultatų įskaitymas

Asmenų, studijavusių kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje, baigusių ne žemesnio kaip IV lygmens profesinio mokymo programą ar trumpųjų studijų programą, įgijusių su studijų programa susijusių kompetencijų darbinėje veikloje ar savišvietos būdu, studijų rezultatai įskaitomi vadovaujantis:

Priklausomai, nuo užskaitytų kreditų skaičiaus, atitinkamai trumpėja studijų trukmė ir proporcingai mažinama studijų kaina.

Galimi darbdaviai: