Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija skelbia naujos kadencijos Tarybos rinkimus

2017-09-25

Viešas konkursas (iš Kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų) Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigoms eitiViešas konkursas (iš Kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų) Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigoms eiti

Viešasis konkursas (iš Kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų) Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr.V4-10 (redakcija). Viešas konkursas vyks 2017 m. spalio 25 d., 14.00 val., Panevėžio kolegijoje, 225 auditorijoje.

Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Panevėžio kolegijos personalui ir studentams.

Kandidatai į Panevėžio kolegijos tarybos narius turi tenkinti šiuos reikalavimus:
Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnyje, turėti žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Panevėžio kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Panevėžio kolegijos misiją.

Kandidatais į Panevėžio kolegijos tarybos narius negali būti:
Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai.

Kandidatai Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui (Panevėžys, Laisvės a. 23, 214 kabinetas) turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą (Aprašo priedas Nr. 2);
2. asmens dokumento kopiją;
3. kandidato į Panevėžio kolegijos tarybą anketą (Aprašo priedas Nr. 3);
4. jei kandidatą rekomenduoja juridinis asmuo, rekomendaciją patvirtinantį dokumentą.

Platesnę informaciją ir aprašo priedus rasite čia: Tarybos rinkimo tvarka 2017-09-20

Dokumentų pateikimo galutinis terminas – 2017 m. spalio 16 d. 17.00 val.
Papildoma informacija teikiama telefonu (45) 460324, el. paštu kolegija@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE