Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijoje – išskirtinis dėmesys verslumo ugdymui

2017-12-15

Panevėžio kolegija, siekdama realizuoti savo viziją ir strateginius tikslus vis intensyviau diegia kolegijos bendruomenės verslumo ugdymo principus.  Siekiant šio tikslo gruodžio 14 d. kolegijoje vyko renginys “Pagauk verslumo vėją”.  Tai pirmoji renginių ciklo, skirto ugdyti kolegijos bendruomenės verslumą, paskaita, kurios metu studentai ir darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su verslumo ir kūrybiškumo ugdymo galimybėmis kolegijoje.

Renginio dalyvius pasveikino Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, remdamasis Neilo Armstrongo žodžiais, kuriuos JAV astronautas ištarė išsilaipinęs mėnulyje: “Tai mažas žingsnelis žmogui, bet milžiniškas žingsnis žmonijai”.

“Jūs šiandien atėjote į paskaitą, kurioje būsite supažindinti su verslumo ugdymo galimybėmis kolegijoje ir tai gali būti įspūdingos verslumo kelionės pradžia. Linkiu mintis ir idėjas paversti pinigais, o kolegija pasistengs sukurti sąlygas, kad šis procesas vyktų kuo sklandžiau”- kalbėjo kolegijos direktorius.

Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai dr. Donatas Bakšys kreipdamasis į studentus ir darbuotojus pabrėžė, kad “Pagauk verslumo vėją” renginys yra skirtas aktyviam, ieškančiam ir norinčiam atrasti ir kurti naujoves žmogui. “Viskas prasideda nuo idėjos ir didelio noro bei entuziazmo įgyvendinti idėją. Mes siekiame, kad kolegijos bendruomenė būtų kūrybiška ir versli įvairiose srityse. Tikiuosi, kad šiandien bus pradėtas statyti tiltas, tapsiantis tvirtu pagrindu kolegijos bendruomenės verslumui ir kūrybiškumui ugdyti”, – išreiškė viltį direktoriaus pavaduotojas.

 Dr. D. Bakšys pranešimo metu renginio dalyviams pristatė esmines verslininko savybes, verslumo ugdymo kolegijoje prielaidas, papasakojo apie verslo idėjų finansavimo galimybes, supažindino su kolegijoje pradėtu diegti trijų etapų studentų verslumo ugdymo modeliu. Šiuo metu kolegijoje pradėtas vykdyti pirmasis studentų verslumo ugdymo modelio etapas – į visas studijų programas integruotas Verslumo pagrindų dalykas. Antrajame etape numatyta į studijų procesą įtraukti pasirenkamąją verslumo praktiką kolegijoje veikiančiose imitacinėse bendrovėse, kurios metu imitacinėje aplinkoje studentams bus sudarytos sąlygos susipažinti su praktiniais verslumo procesais. Verslumo ugdymo modelio trečiasis etapas – Verslumo centro, kuriame būtų steigiami nauji kolegijos bendruomenės verslai (startuoliai), įkūrimas.

Paskaitos metu studentai ir darbuotojai taip pat buvo supažindinti su Verslo idėjų registravimo platforma, kuri yra sukurta ir patalpinta Panevėžio kolegijos tinklalapyje adresu https://panko.lt/studentams/verslumas/

Panevėžio kolegijos Informacinių technologijų centro vadovas Audrius Valinskas skaitė įkvėpiantį pranešimą apie savo kaip laisvai samdomo darbuotojo patirtį. Pranešimo, kurio tema “Ar galėčiau būti freelanceriu?”, metu A. Valinskas apibūdino “freelancerio” sąvoką, papasakojo apie savo, kaip laisvai samdomo darbuotojo – programuotojo darbo pobūdį, pristatė sukurtus darbus, davė daug naudingų patarimų ketinantiems pradėti verslą, pasidalino sėkmingais “freelancinimo” pavyzdžiais: vinted.lt, Oberlo, Skype, Facebook, Angry Birds ir kt.

Po pranešimų renginio moderatorius – kolegijos Praktinio mokymo centro vadovas Kęstutis Lukoševičius pakvietė studentus į Mobiliųjų aplikacijų auditoriją, kurioje studentai išbandė Verslo idėjų registravimo platformą ir užregistravo savo verslo idėjas. Panevėžio kolegija atrinktų idėjų autoriams, ketinantiems realizuoti verslo idėjas, teiks įvairią pagalbą: konsultacijas, mokymus, tarpininkavimą ieškant partnerių ir pan.

 

Galimi darbdaviai: