Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Verslumas

Verslumo centro tikslas – sudaryti sąlygas kolegijos akademinės bendruomenės verslumo gebėjimų ugdymui ir įgyvendinimui.

Verslumo centro siekiai:

• Ugdyti kolegijos akademinės bendruomenės verslumą, kūrybingumą, inovatyvumą, kitas kompetencijas, sudarančias prielaidas aktyviai veikti darbo rinkoje, išliekant konkurencingais kintančioje aplinkoje.

• Skatinti žinių partnerystę: studijos – verslas – moksliniai tyrimai – inovacijos.

• Aktyviai dalyvauti komercializuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus, skatinant inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimą.

• Įtraukti akademinį jaunimą į mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE