Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijoje – nauja biomedicinos mokslų krypties specialybė

2020-08-13

Norintys studijuoti Panevėžio kolegijoje šįmet gali rinktis net iš dviejų dešimčių siūlomų programų, o biomedicinos mokslams neabejingieji turėtų atkreipti dėmesį į naujai įregistruotą – skubiosios medicinos pagalbos – studijų programą.

Nauja programa – dėl specialistų stygiaus

Užsienio šalių patirtis rodo, kad skubioji medicinos pagalba – svarbus sveikatos priežiūros sistemos komponentas pasauliniu lygmeniu, o atliktų stebėjimų dėka paaiškėjo, jog skubiosios medicinos pagalbos poreikis, nežiūrint vykstančių sveikatos priežiūros reformų, toliau didės.

Pasak Biomedicinos mokslų fakulteto dekanės Ingridos Kupčiūnaitės, pastarieji procesai yra būdingi ir Lietuvai. Pastebima, jog greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos susiduria su aukštos kvalifikacijos personalo trūkumu.

„Naujos studijų programos atsiradimą lėmė VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties kreipimasis, kad skubiosios medicinos pagalbos specialistų rengimo klausimas aktualus ne tik Panevėžio miestui, bet ir visam Panevėžio regionui, nes tokių specialistų labai trūksta, o greitosios medicinos pagalbos felčeriai nėra rengiami jau nuo 1997 metų“, – aiškina I. Kupčiūnaitė.

Pasak dekanės, nustojus rengti medicinos felčerius kolegijose, skubiosios medicinos pagalbos specialistais galėjo tapti bendrosios praktikos slaugytojai, kurie papildomai savo lėšomis yra baigę skubiosios medicinos pagalbos kursą.

„Deja, valstybės užsakymo šiems specialistams iki šiol nebuvo. Be to, didelės motyvacijos bendrosios praktikos slaugytojams savo lėšomis baigti papildomus kursus bei dirbti sunkų, kartais ir pavojingą darbą greitosios medicinos pagalbos srityje taip pat trūko“, – sako I. Kupčiūnaitė.

Atliekant skubiosios medicinos pagalbos paramedikų poreikio regione tyrimą visi respondentai, būsimi darbdaviai pažymėjo, jog Lietuvos rinkai reikia Skubiosios medicinos pagalbos paramedikų ir teigiamai vertino jų įsidarbinimo perspektyvas Panevėžio regione, nes šios srities specialistai labai reikalingi jų vadovaujamose įstaigose. Šios studijų programos reikalingumą oficialiu raštu, kuriame pritariama skubiosios medicinos pagalbos paramedikų rengimui, patvirtino ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

„Įvertinus Panevėžio kolegijos plėtros galimybes ir potencialių darbdavių apklausos rezultatus, buvo parengta ir akredituota Skubiosios medicinos pagalbos studijų programa, kuri jau po trejų metų darbo rinkai pasiūlys profesionalius skubiosios medicinos pagalbos paramedikus. Ši studijų programa unikali tuo, kad ji yra vienintelė visame Šiaurės Lietuvos regione“, –  sako I. Kupčiūnaitė.

Tikslas – rengti profesionalus

Dekanė atkreipia dėmesį, jog profesinės mokyklos taip pat rengia paramedikus, tačiau jose įgytos profesinės kompetencijos skiriasi nuo tų, kurios bus įgyjamos Panevėžio kolegijoje.

Profesinėse mokyklose rengiamas paramedikas yra žemesnės kvalifikacijos specialistas, dažniausiai vairuotojas-paramedikas, o jo kompetencijas apibrėžia Lietuvos medicinos norma MN 135:2019 „Paramedikas“. Įgijęs tokią kvalifikaciją paramedikas savarankiškai negali skirti medikamentų, negali būti pažangaus gyvybės palaikymo brigados vadovu, o tik šios brigados nariu.

Akcentuotina tai, jog aukštojoje mokykloje bus rengiamas aukštesnės kvalifikacijos specialistas, skubios medicinos pagalbos paramedikas, galintis savarankiškai priimti visus sprendimus, skirti reikalingus medikamentus, nurodytus Lietuvos medicinos normoje MN 167:2019 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“.

„Sėkmingai baigęs studijas jis galės būti pažangaus gyvybės palaikymo brigados vadovu ir vadovauti tiek bendrosios praktikos slaugytojui, tiek vairuotojui, tiek paramedikui ar vairuotojui-paramedikui.“

Teikti prašymus studijuoti skubiąją medicinos pagalbą gali visi asmenys, turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą bei siekiantys baigę studijas dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo – greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose, skubiosios pagalbos skyriuose, krašto apsaugos sistemoje, vidaus reikalų sistemos medicininiuose padaliniuose, gelbėjimo tarnybose ir kitose įstaigose, įmonėse, kur gali būti teikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos.

Plačiau apie šią studijų programą skaitykite https://panko.lt/programa/skubioji-medicinos-pagalba/

Galimi darbdaviai: