(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Skubioji medicinos pagalba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: suteikiamas sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti skubiosios medicinos pagalbos paramediką. Baigę studijas galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose, priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuose, krašto apsaugos sistemoje, vidaus reikalų sistemos medicininiuose padaliniuose, gelbėjimo tarnybose ir kitose įstaigose, įmonėse, kur reikalinga jo veikla.

Studijuojami dalykai*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga
A1 Profesinė užsienio kalba
Verslumo pagrindai Sociologija
Studijų krypties dalykai
Medicininė ir bendravimo psichologija Informacinės technologijos ir statistikos pagrindai Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė Ūmios būklės akušerijoje/ginekologijoje Skubiosios medicinos pagalbos teikimo pagrindai
Lotynų kalba Ūmios būklės pediatrijoje Medicinos pagalba masinės nelaimės metu
Bioetika Sveikatos vadyba ir teisė Specializuota reanimacinė pagalba vaikams ir suaugusiems
Anatomija, fiziologija ir patologija Ūmios būklės psichiatrijoje
Biochemijos ir biofizikos pagrindai Ūmios būklės terapijoje
Farmakologija Ūmios būklės chirurgijoje
Bendrosios slaugos procedūros Ūmios būklės traumatologijoje
Pirmoji medicinos pagalba
Praktikos
Įvadinė praktika Praktika ,,Būtinoji medicinos pagalba ūmių būklių metu“ Baigiamoji praktika
Kolegijos nustatyti arba studento pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
A2 Sveika gyvensena / Fizinis aktyvumas
Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.
A1, A2 – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2020 metų.

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulins praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Partneriai: VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (Greitosios medicinos pagalbos skyrius), VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė bei kitos respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos „Skubioji medicinos pagalba“ tikslas – parengti skubiosios medicinos pagalbos paramedikus, gebančius savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms, įvertinus gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį bei traumų pobūdį, demonstruoti kritinį mąstymą bei vystyti mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

Studijų rezultatai:

 • Žinos nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei kitus skubiosios medicinos pagalbos specialistų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teiks profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
 • Gebės taikyti gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias skubiosios medicinos pagalbos specialistų praktikoje.
 • Gebės atlikti mokslo taikomuosius skubios medicinos pagalbos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
 • Gebės taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant skubiosios medicinos pagalbos srities problemas bei plėtoti inovacinę profesinę veiklą.
 • Gebės atpažinti bei įvertinti gyvybei pavojingas būkles įvairaus amžiaus asmenims.
 • Gebės parinkti bei atlikti būtinosios medicinos pagalbos veiksmus ir procedūras esant tam tikroms profesinės veiklos situacijoms.
 • Gebės teikti būtinąją medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.
 • Gebės profesionaliai dirbti komandoje bei integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką savo profesinėje veikloje.
 • Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, jų artimaisiais sprendžiant asmens sveikatos problemas.
 • Gebės komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, prisitaikyti prie naujų situacijų bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Gebės savarankiškai vertinti profesinę veiklą, veikti ir priimti sprendimus remiantis kritiniu, moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu.
 • Gebės planuoti ir analizuoti profesinę veiklą, nuolat mokytis bei tobulėti atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį