(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Skubioji medicinos pagalba

Skubioji medicinos pagalba*

*Studijų programa bus vykdoma, jei bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijos registre

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: suteikiamas sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti skubiosios medicinos pagalbos paramediką. Baigę studijas galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose, priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuose, krašto apsaugos sistemoje, vidaus reikalų sistemos medicininiuose padaliniuose, gelbėjimo tarnybose ir kitose įstaigose, įmonėse, kur reikalinga jo veikla.

Planuojama nauja studijų programa, priėmimas 2020 m. bus vykdomas, jei bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijos registre

Studijuojami dalykai*

* Šis studijų planas bus taikomas nuo 2019 metų (nuolatinės studijos).

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga  Profesinė užsienio kalba
Verslumo pagrindai Sociologija
Studijų krypties dalykai
Medicininė ir bendravimo psichologija Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija. Ūmios būklės chirurgijoje ir traumatologijoje
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė Informacinės technologijos Skubiosios medicinos pagalbos teikimo pagrindai
Anatomija, fiziologija ir patologija Ūmios būklės akušerijoje/ginekologijoje
Lotynų ir gestų kalba Ūmios būklės pediatrijoje
Bioetika ir teisės pagrindai Ūmios būklės terapijoje
Biochemijos ir biofizikos pagrindai Ūmios būklės psichiatrijoje
Farmakologija
Bendrosios slaugos procedūros
Praktikos
Praktika ,,Bendrosios slaugos procedūrų atlikimas stacionare“ Praktika ,,Skubioji medicinos pagalba“ Baigiamoji praktika
Kolegijos nustatyti arba studento pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
A1 Sveika gyvensena / Šeimos sveikata ir genetika
A2 Fizinis aktyvumas / Visapusiškas kūno treniravimas
A3 Visuomenės sveikata/Sveikatos ugdymas
Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2, A3 – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulins praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Partneriai: VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (Greitosios medicinos pagalbos skyrius), VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė bei kitos respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos „Skubioji medicinos pagalba“ tikslas – parengti profesionalius skubiosios medicinos pagalbos paramedikus, gebančius savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms, įvertinus gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį bei traumų pobūdį, demonstruoti kritinį mąstymą bei vystyti mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

Studijų rezultatai:

 • Žinos nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei kitus skubiosios medicinos pagalbos specialistų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teiks profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
 • Gebės taikyti gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias skubiosios medicinos pagalbos specialistų praktikoje.
 • Gebės atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
 • Gebės taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant skubiosios medicinos pagalbos srities problemas bei plėtoti inovacinę profesinę veiklą.
 • Gebės atpažinti bei įvertinti gyvybei pavojingas būkles įvairaus amžiaus asmenims.
 • Gebės parinkti bei atlikti būtinosios medicinos pagalbos veiksmus ir procedūras esant tam tikroms profesinės veiklos situacijoms.
 • Gebės teikti būtinąją medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.
 • Gebės profesionaliai dirbti komandoje bei integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką savo profesinėje veikloje.
 • Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, jų artimaisiais sprendžiant asmens sveikatos problemas.
 • Gebės komunikuoti lietuvių bei užsienio kalba, prisitaikyti prie naujų situacijų bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Gebės savarankiškai vertinti, veikti ir priimti sprendimus remiantis kritiniu, moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį