Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Informacija dėl 2020/2021 m.m. rudens semestro studijų organizavimo

2020-10-05

Prašome susipažinti su Panevėžio kolegijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V1-184 „Dėl 2020-2021 m. m. rudens semestro studijų organizavimo“.

Del-2020-2021-m.m.-rudens-semestro-studiju-organizavimo-1.pdf

Galimi darbdaviai: