Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS PANEVĖŽIO KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

2021-02-10

Panevėžio kolegijos taryba skelbia viešą konkursą Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti

Kandidatui į Kolegijos direktoriaus pareigas taikomi šie reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį;
 3. Būti nepriekaištingos reputacijos;
 4. Puikiai mokėti valstybinę kalbą ir komunikuoti viena iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais/teisės aktais, reglamentuojančiais aukštojo mokslo institucijų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, mokslo ir studijų sistemos sandarą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą Panevėžio kolegijos tarybos pirmininko vardu dalyvauti konkurse. Prašyme nurodomi kontaktiniai duomenys ir išvardijami pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo priedus bei šių dokumentų kopijas;
 4. Kolegijos veiklos programą (apimtis – iki 3 (trijų) A4 formato puslapių) artimiausiems 5 (penkeriems) metams; Kolegijos veiklos programa pateikiama užklijuotame voke, ant kurio užrašoma „Kandidato į Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigas (vardas, pavardė) veiklos programa“.
 5. Nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tenkinimą įrodančius dokumentus ir jų kopijas, taip pat kitus dokumentus ir duomenis, kuriuos kandidato nuomone, tikslinga pateikti.
 6. Sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis, su dalyvavimu viešame Konkurse direktoriaus pareigoms eiti.

Kandidatų dokumentai teikiami asmeniškai Kolegijos tarybos narei Rimai Adomaitienei antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val. (220 kabinetas, Laisvės a. 23, Panevėžys) arba siunčiami registruotu laišku (Rimai Adomaitienei, Panevėžio kolegija, Laisvės a. 23, Panevėžys) ant voko užrašant „Panevėžio kolegijos direktoriaus rinkimams“. Kandidatas negali pateikti dokumentų dalimis ir pakeisti pateiktų dokumentų kitais.

Dokumentai teikiami nuo 2021 m. sausio 26 d. iki 2021 m. kovo 2 d.

Vėliau gauti dokumentai nepriimami ir neregistruojami.

Išsamesnė informacija tel. 8 681 43007, el.p. rima.adomaitiene@panko.lt

Atsisiųsti:

PK Direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE