Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJA SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI (ATNAUJINTA!)

2021-06-28

Panevėžio kolegija kviečia suinteresuotus asmenis dalyvauti viešame konkurse dėstytojų pareigoms eiti.

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (su redakcijomis 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.V4-3 ; 2020 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.V4-4, 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr.V4-11).

(Atnaujinta: 2021-06-25) 2021 m. birželio 28 d. 9.00 val. 225 posėdžių kabinete įvyks Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Viešas konkursas dėstytojų pareigoms eiti (į dėstytojų pareigas pagal 2021 m. gegužės 26 d. viešą skelbimą).

2. Lektorės L.Klokmanienės eilinė atestacija už 5 metų laikotarpį.

3. Lektorės J.Paulavičienės eilinė atestacija už 5 metų laikotarpį.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems konkurse eiti dėstytojo pareigas, pateikti Apraše.

Studijų
kryptis/krypčių grupė
Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Sveikatos mokslai Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams; Mokslinių tyrimų vykdymas ir MTEP veikla Docentas 1 Sveikatos mokslų daktaro mokslo laipsnis
Sveikatos mokslai Pirmoji medicinos pagalba; Ūmios būklės traumatologijoje; Ūmios būklės chirurgijoje. Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams Lektorius 0,5 Ne žemesnis kaip medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija, gydytojo profesinė kvalifikacija; ne mažesnė kaip 3 metų praktinio darbo patirtis numatomų dėstyti dalykų studijų kryptyje.
Sveikatos mokslai Klinikinė odontologija; Burnos chirurgija; Ortopedinė odontologija; Periodontologija ir burnos gleivinės ligos.
Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams
Lektorius 0,375 Ne žemesnis kaip odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija, gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija; ne mažesnė kaip 3 metų praktinio darbo patirtis odontologijos srityje.
Sveikatos mokslai Slaugos taikomieji tyrimai; Mokslinio stiliaus pagrindai.
Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams
Lektorius 0,25 Ne žemesnis kaip slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis
Socialiniai mokslai Modulis Socialinio darbo metodai; Socialinių programų ir projektų vadyba; Socialinio darbo administravimas; Socialinis palaikymas socialiniame darbe; Sociokultūrinis darbas bendruomenėje; Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms ir studentų baigiamiesiems darbams Lektorius 1 Socialinio darbo krypties magistro kvalifikacinis laipsnis; ne mažesnė kaip 3 metų praktinio darbo patirtis numatomų dėstyti dalykų studijų kryptyje
Verslas ir viešoji vadyba Lyderystė; Mokslinių tyrimų metodologija; Vadyba; Verslumas; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Italų kalba; Mokslinių tyrimų vykdymas, MTEP veikla Docentas 1 Edukologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis;
Pažyma apie nustatytą ne žemesnį kaip C1 italų kalbos mokėjimo lygį
Verslas ir viešoji vadyba Marketingas; Rinkos tyrimai;
Tvari ekonomika; Protokolas ir etiketas;
Mokslinių tyrimų vykdymas, MTEP veikla
Docentas 0,25 Ekonomikos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis
Elektros ir elektronikos inžinerija Elektros ir elektronikos inžinerijos studijų krypties dalykų dėstymas;
Mokslinių tyrimų vykdymas, MTEP veikla
Docentas 1 Elektros ir/ar elektronikos inžinerijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis
Elektros inžinerija Medžiagotyra; Automatizavimo ir matavimo technika; Elektrotechnikos ir elektrotechnikos medžiagos Docentas 0,25 Medžiagų inžinerijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis
Mechanikos inžinerija Medžiagų apdirbimo procesai, įrankiai ir įrenginiai; Medžiagų mechanika; Kompiuterinio valdymo staklės Docentas 0,25 Mechanikos inžinerijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis
Informacijos sistemos, Informatikos inžinerija Duomenų bazių programavimas; Duomenų bazės ir informacijos sistemos; Praktinė informatika; programų sistemų inžinerija; Duomenų struktūros ir algoritmai; kt. Informacijos sistemų ir/ar informatikos inžinerijos studijų krypties modulių (dalykų) dėstymas Docentas 0,25 Informatikos inžinerijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis

 

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:
• Prašymą (Aprašo 6 priedas);
• Asmens dokumento kopiją;
• Kandidato, dalyvaujančio konkurse užimti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anketą (Aprašo 7 priedas);
• Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių mokslo vardų atestatų kopijas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas, rekomendacijas (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje (Aprašo 7 priedas));
• Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę (meninę), praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje (Aprašo 7 priedas).

Dokumentai pateikiami Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui:
214 kabinetas, Laisvės a. 23, Panevėžys, darbo valandomis nuo 8.00 val. iki 14.00 val.

Dokumentų pateikimo galutinis terminas – 2021 m. birželio 25 d. 12.00 val.
Papildoma informacija teikiama:
Tel. (45) 460324; 8 645 02454; el. paštu kolegija@panko.lt

Galimi darbdaviai: