Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Prasideda naujos Kolegijos tarybos narių rinkimai (2022 m.)

2022-09-15

Panevėžio kolegijoje prasideda naujos Kolegijos tarybos narių rinkimų procesas. Kolegijos taryba yra kolegialus kolegijos valdymo organas, į kurį įtraukiami ne tik kolegijos akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.

Kolegijos taryba sudaroma penkerių metų kadencijai iš devynių narių – penkių vidinių ir keturių išorinių narių, iš kurių du (po vieną vidinį ir išorinį narį) skiria Panevėžio kolegijos studentų atstovybė. Kolegijos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Panevėžio kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Panevėžio kolegijos misiją.

Kolegijos tarybos narių rinkimas vykdomas vadovaujantis Panevėžio kolegijos tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašu (Aprašas pridedamas):

I. Viešasis konkursas (iš Kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų) Kolegijos tarybos nario pareigoms eiti vyks 2022 m. spalio 26 d., 15.00 val., Panevėžio kolegijoje, 225 auditorijoje (Laisvės a. 23, Panevėžys). Konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Panevėžio kolegijos personalui ir studentams. Kandidatai Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui (Panevėžys, Laisvės a. 23, 214 kabinetas) turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą (Prašymo dalyvauti viešame konkurse forma pridedama).
2. Asmens dokumento kopiją.
3. Kandidato į Panevėžio kolegijos tarybą anketą (Anketos forma pridedama).
4. Jei kandidatą rekomenduoja juridinis asmuo, rekomendaciją patvirtinantį dokumentą.

Dokumentų pateikimo galutinis terminas – 2022 m. spalio 17 d. 17.00 val.

II. Kandidatų nuo Panevėžio kolegijos akademinės bendruomenės kėlimas į Panevėžio kolegijos tarybos narius vyks iki 2022 m. spalio 3 d., o iškeltų kandidatų registravimas Personalo ir dokumentų valdymo skyriuje iki 2022 m. spalio 17 d. Iškeltas ar savo kandidatūrą̨ išsikėlęs asmuo akademinio padalinio vadovui turi pateikti:

1. Prašymą kandidatuoti į Kolegijos tarybos narius (Prašymo forma pridedama).
2. Asmens dokumento kopiją.
3. Kandidato į Panevėžio kolegijos tarybą anketą (Anketos forma pridedama).

2022 m. spalio 26 d. Akademinė taryba tvirtins kandidatus nuo Panevėžio kolegijos akademinės bendruomenės. Visuotinis Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimas, kuriame bus renkami Kolegijos tarybos nariai nuo Panevėžio kolegijos akademinės bendruomenės, vyks 2022 m. lapkričio 7 d.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE