Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PARENGTOS MIŠRAUS PROFESINIO MOKYMO KURSŲ RENGIMO GAIRĖS, BESIDOMINTIEMS SKAITMENINIU PROFESINIU MOKYMU

2022-11-04

Panevėžio kolegija kartu su partneriais iš Italijos, Vokietijos, Ispanijos ir Vengrijos palaipsniui įgyvendina Erasmus+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo projektą „Praktinio mokymosi skaitmeninimas ir praktiniu darbu grįstas mokymasis“ (Digitalisation of Experiential Learning and WBL – Deal with Digital Work-Based Learning”), Nr. 2021-1-IT01-KA220-VET-000033241.

Projekto tikslas – skatinti profesinio mokymo instruktorius įgyti specifinių kompetencijų per skaitmeniniu darbu grįstą mokymosi patirtį.

Šiuo metu projekto partneriai yra atlikę pedagoginių metodų analizę, surinkę informaciją apie suinteresuotų šalių (profesinio mokymo studentų, profesijos mokytojų, profesinio mokymo centrų direktoriųadministracijos arba vyriausybių darbuotojų, atsakingų už profesinį mokymą, verslininkų, turinčių profesinio mokymo studentų patirties) skaitmeninę WBL patirtį. Atsižvelgiant į šią informaciją buvo nustatyta profesinio mokymo kurso rengimo kokybė bei metodinė sistema. Vykdant projektą, buvo paruoštos mišraus profesinio mokymo kursų rengimo gairės, kurios padės visiems, besidomintiems skaitmeninio profesinio mokymo gerosios praktikos pasirinkimu ar įgyvendinimu/pritaikymu savo veikloje ar  kompetencijų tobulinime.

Mišraus profesinio mokymo kursų  rengimo gairės parengtos remiantis informacija, gauta bendradarbiaujant su projekto partneriais, naudojant įvairius šaltinius ir tyrimo metodikas: esamos literatūros analize; partnerių pateikta profesinio mokymo praktikos situacija savo šalyje; partnerių apibrėžtais kriterijais, pagal kuriuos praktika laikoma gerąja praktika jų šalyje; fokuso grupių vedimais.

Numatomas galutinis projekto rezultatas – sukurta duomenų bazė, kurioje įvairiais (skaitmeniniais) formatais pateikiama mokymui skirta informacija bei priemonių rinkinys, skirtas skaitmeniniu darbu grįsto mokymosi diegimui profesinio mokymo įstaigose.

 Su visa aktualia projekto veiklų įgyvendinimo informacija galite susipažinti specializuotame projekto tinklalapyje:  https://digitalwbl.com/ 

 

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE