Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

DĖSTYTOJAI SKAITĖ PASKAITAS RYGOS APSKAITOS IR FINANSŲ KOLEGIJOJE (ERASMUS+)

2023-02-02

Sausio  24 – 25 d. Panevėžio kolegijos dėstytojai Česlovas Bartkus (paskaitos tema „The view into Baltic Stock Markets“), Ana Samuilova (paskaitos tema „Characteristics of the taxation of lithuanian population“) ir Alma Skujienė (paskaitos tema „Accounting process concept“) skaitė paskaitas Buhalterinės apskaitos studijų programos studentams Rygos Apskaitos ir finansų kolegijoje (Latvija).

Kolegijos dėstytojai susitiko su Rygos Apskaitos ir finansų kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms Inesse Vingre-Ruskule, studijų skyriaus vedėja Olga Ose. Susitikimo metu buvo aptarta: studentų išvykimai pagal Erasmus+ programą, studentų praktika, galimybės plėtoti mokslo tiriamąją veiklą, rengiant mokslines publikacijas, studentus konferencijoms. Taip pat dėstytojai susitiko su Baltijos akademijos Finansų vadybos studijų programos direktore Žanna Černoštana. Ji domėjosi apie praktikų organizavimą imitacinėse bendrovėse, studentų konferenciją.

Laisvu nuo paskaitų metu dėstytojai aplankė muziejų „Rygos moderno stilius“.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE