Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Paskaitos apie šeimos teisių nuostatas Lietuvoje Rumunijos studentams

2023-05-16

Panevėžio kolegijos Teisės studijų programos dėstytoja lektorė Jurga Mažuknienė pagal ERASMUS+ programą 2023 m. gegužės 8-11 dienomis lankėsi Teisės ir administracinių mokslų fakultete, Ovidijaus universitete, Konstantos mieste, Rumunijoje.

Lektorė Jurga Mažuknienė skaitė paskaitas Ovidijaus universiteto studentams apie Šeimos teisių nuostatas Lietuvoje.

Su Dr. Mădălină Botină ir Dr. Flavia Lucia Ghencea aptartos administracinės teisės ir šeimos teisės teisinės sistemos nuostatos šalyje, bendradarbiavimo galimybės, plėtojant teisės mokslo tiriamąją veiklą, rengiant mokslines publikacijas, kryptingai orientuojant tyrimus ir studentų veiklas, vykdant teisės krypties studijas.

Anthony Murphy suorganizavo susitikimą su studentais ir studentų atstovybės „Elsa Constanta“ prezidentu Marius Gabriel Păun, pristatant patrauklias galimybes studentams atvykti į Lietuvą ir Panevėžio kolegiją pagal ERASMUS+.

Su ERASMUS+ ofiso asistente Bianca Emilia Tănase ir Prof.asistentu, lektoriumi Dr. Tănase Tasente aptartos galimybės dėl studentų išvykimo pagal Erasmus+ programą, studentų priėmimo sąlygos į Panevėžio kolegiją, galimybės plėtojant mokslo tiriamąją veiklą, rengiant mokslines publikacijas.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE