Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Dėstytojo savaitė Santarem Politechnikos universitete Portugalijoje

2023-05-22

Panevėžio kolegijos lektorius psichologas Ramūnas Jukna praleido savaitę Santarem Politechnikos universitete (Portugalija). Jis dėstė būsimiems socialiniams pedagogams, kurie studijuoja bakalauro bei magistro studijose. Kelionės metu lektorius susipažino su universiteto pastangomis specialiųjų poreikių studentus įtraukti į universiteto bendruomenės, o vėliau ir visos visuomenės gyvenimą.

Paskaitose buvo dėstoma apie neįgalių asmenų bei šeimų inkliuzijos problemas bei iššūkius. Diskusijų metu buvo siekiama palyginti dviejų šalių patirtis, ieškoti geriausių sprendimų ateičiai.

Džiugu, kad Santarem Politechnikos universiteto bendruomenė yra atvira bendradarbiavimui, kuris praturtina abi dialogo puses.

Lektorius Ramūnas Jukna bendrauja su kolegomis, kurių rūpestis, kad Politechnikos universitete studijuojantys specialių poreikių studentai sėkmingai integruotųsi į universiteto bendruomenę.

Įrėmintoje nuotraukoje užfiksuota specialiųjų poreikių studentų grupė, kuri sėkmingai integravosi į darbo rinką.

 

Panevėžio kolegijos lektorius stovi prie ikimokyklinės įstaigos Santarem mieste, kuri yra įsteigta nevyriausybinės organizacijos ir tampriai bendradarbiausia su Portugalijos vyriausybe.

Politechnikos universitetas įsikūręs buvusiame vienuolyne. Jauni žmonės į šią ugdymo įstaigą atvyksta ne tik iš savo miesto bei regiono, bet net iš šalies sostinės Lisabonos.

Su dėstytoja psichologe Sonia Galinha panevėžietis lektorius Ramūnas Jukna praleido dvi popietes dėstydamas bakalauro programos studentams (nuotraukoje Ramūnas, Sonia ir portugalė studentė).

Edukacinė erdvė, kurioje vyksta paskaitos studentams.

Studentai magistrai grupelėse diskutavo klausimais, kuriuos po paskaitos pateikė lektorius Jukna.

Problemos, su kuriomis susiduria studentai yra labai panašios į lietuviškas: laiko stoka, nuovargis, darbo ir studijų derinimo iššūkiai, vėlavimas su baigiamasiais darbais, psichologiniai iššūkiai. Apie tai pasakojo dėstytoja Perpetua Silva.

Universitetas siekia sudaryti sąlygas visiems žmonėms siekti aukštojo išsilavinimo.

Atlanto vandenyno pakrantė Portugalijoje.

Galimi darbdaviai: