Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJA TĘSIA DOKUMENTŲ PRIĖMIMĄ IR KVIEČIA SUINTERESUOTUS ASMENIS DALYVAUTI PASKELBTAME VIEŠAME KONKURSE DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI

2024-05-31

Dokumentų pateikimo galutinis terminas – 2024 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. (viešas konkursas paskelbtas 2024-03-01 panko.lt)

Skenuoti dokumentai dalyvauti viešame konkurse siunčiami el. paštu ramune.svegzdiene@panko.lt
arba
pateikiami Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui, 214 kabinetas, Laisvės a. 23, Panevėžys
darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Papildoma informacija teikiama:
Tel. (45) 460324; 8 645 02454

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2024 m. vasario 21 d. nutarimu Nr.V4-2.

Visi privalomi reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems konkurse eiti dėstytojo pareigas, pateikti Apraše ir Panevėžio kolegijos dėstytojo pareigybės aprašyme.

Studijų
kryptis/krypčių grupė
Dėstomi dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Sveikatos mokslai
Socialiniai mokslai
Bendravimo ir sveikatos psichologija. Psichologijos įvadas. Bendruomenės psichinė sveikata ir socialinių darbuotojų sauga. Socialinė ir bendravimo psichologija. Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. Paskaitos anglų kalba studentams užsieniečiams. Lektorius 1 Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygmeniu.
Sveikatos mokslai Terapinė slauga. Bendruomenės slauga. Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms. Mokslo taikomųjų tyrimų vykdymas. Paskaitos anglų kalba studentams užsieniečiams. Asistentas
(dėstytojas-tyrėjas)
0,5 Biomedicinos mokslų srities daktaro mokslo laipsnis.
Slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygmeniu.
Sveikatos mokslai Ūmios būklės (Ūmios būklės chirurgijoje; Ūmios būklės traumatologijoje; Ūmios būklės psichiatrijoje; Ūmios būklės akušerijoje/ginekologijoje); Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms bei studentų baigiamiesiems darbams. Lektorius 1 Medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija (gydytojo profesinė kvalifikacija)
Sveikatos mokslai Kineziterapinis ištyrimas ir kineziterapijos metodikos. Klinikinė kineziterapija (Traumatologinė, ortopedinė ir chiruruginė kineziterapija; Ginekologinė, akušerinė ir pediatrinė kineziterapija). Gydomieji fiziniai pratimai. Kinezioteipavimo technikos. Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. Paskaitos anglų kalba studentams užsieniečiams. Lektorius 1 Sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis (reabilitacijos studijų kryptis).
Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygmeniu.
Sveikatos mokslai Bendroji kosmetologija ir kosmetinė diagnostika. Kosmetinės procedūros. Kosmetologinė aparatūra ir įranga. Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms bei studentų baigiamiesiems darbams. Lektorius 1 Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija ir
Sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis (grožio terapijos ar kosmetologijos studijų programa) arba kosmetologo profesinė kvalifikacija.
Sveikatos mokslai Chirurginė slauga. Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga. Geriatrinė slauga. Akušerinė ir ginekologinė slauga. Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms. Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams. Paskaitos anglų kalba studentams užsieniečiams. Lektorius 1 Sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis (slaugos ir akušerijos studijų krypties slaugos studijų programa).
Anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygmeniu.
Verslo vadyba Rinkos tyrimai ir analizė. Strateginis organizacijų valdymas.
Vadovavimas baigiamiesiems darbams. Paskaitos anglų kalba studentams užsieniečiams.
Asistentas
(dėstytojas-tyrėjas)
0,5 Socialinių mokslų srities Ekonomikos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis.
Anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygmeniu.
Ugdymo mokslai Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Ugdymo programų modeliavimas. Aplinkos pažinimas. Vadovavimas pedagoginėms praktikoms ir baigiamiesiems darbams.
Paskaitos anglų kalba studentams užsieniečiams.
Lektorius 1 Socialinių mokslų srities Edukologijos mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygmeniu.
Vadyba Kokybės vadyba. Verslo etika. Aktyvūs pardavimai. Vadovavimas studentų profesinėms praktikoms ir baigiamiesiems darbams. Paskaitos anglų kalba studentams užsieniečiams. Lektorius 1 Socialinių mokslų srities Vadybos mokslų arba Ekonomikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygmeniu.
Informatikos inžinerija, Informacijos sistemos Informatikos inžinerijos, informacijos sistemų krypties moduliai (dalykai).
Paskaitos anglų kalba studentams užsieniečiams.
Asistentas
(dėstytojas-tyrėjas)
1 Technologijos mokslų srities Informatikos inžinerijos mokslų krypties daktaro mokslo laipsnis.
Anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygmeniu.

 

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE