Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

(Archyvas) MOKSLO IR STUDIJŲ TENDENCIJOS GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS (SCEDU’2021)

Globalizacija – iššūkis mokslui ir studijoms.

Konferencija siekiama suburti įvairių sričių mokslininkus tyrėjus, besidominčius globalizacijos iššūkiais mokslui ir studijoms. Konferencijos metu sudaromos sąlygos tarpdalykinei diskusijai apie globalizacijos poveikį technologijų, biomedicinos ir socialinių mokslų srityse. Organizatoriai tikisi, kad konferencijos dalyviams bus vertinga apžvelgti esamas akademinių tyrimų, susijusių su platesniu globalizacijos poveikiu visuomenei ir ekonomikai, tendencijas, aptarti pasiūlymus ir įžvalgas sprendžiant globalizacijos iššūkius.

​SCEDU skirta ne tik mokslinių tyrimų rezultatų aptarimui, bet ir platesnėms, tiek mokslinėms, tiek praktinėms diskusijoms globalizacijos fenomeno požiūriu.

Atrinkti konferencijos straipsniai publikuojami tarptautinėse duomenų bazėse (CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus) referuojamame moksliniame žurnale „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice“ (ISSN 2029-1280, eISSN 2669-0071) (https://ojs.panko.lt). Mokslinio žurnalo internetinė svetainė https://ojs.panko.lt.

Plenarinio posėdžio pranešėjai

PROF. DR. MUSTAFA YUNUS ERYAMAN. Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkija) profesorius. Dirbo Tarptautinės pedagogų asociacijos prezidentu. Europos Komisijos mokslinių tyrimų ekspertas. DR. KARINA ZAWIEJA-ŻUROWSKA. Ekonomikos mokslų daktarė. Konino universiteto (State University of Applied Sciences in Konin, Lenkija) prorektorė.  IMANTS BERGS. Turiba universiteto (Latvija) Studijų plėtros ir tarptautinių santykių prorektorius. Aukštojo mokslo eksporto asociacijos valdybos pirmininkas. JUSTINA KUGYTĖ. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektų vadovė ir Skaitmeninės transformacijos projekto EdTech vadovė.

Galimi darbdaviai: