Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

(Archyvas) SCEDU2021 Informacija publikacijų teikėjams

Teikiamos publikacijos turi būti parengtos ir pateiktos vadovaujantis patvirtinta mokslinio leidinio „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje” straipsnių pateikimo tvarka. Straipsniui parengti turi būti naudojamas šablonas. Straipsnio šablonas.

Straipnis turi būti autentiškas ir originalus, anksčiau nepublikuotas kituose leidiniuose.
Straipsnio apimtis – iki 8-nų A4 formato puslapių. Straipsnis turi būti parengtas anglų kalba*. Teksto formatas OpenOffice, Microsoft Word, ar RTF.
Kartu su straipsniu turi būti pateiktas straipsnio autorių pasirašytas garantinis raštas. Autorių garantinio rašto forma.

Straipsnių pateikimas publikavimui el.paštu mtt@panko.lt

* Straipsniai gali būti teikiami ir lietuvių kalba, kartu su išplėstine (ne mažiau, kaip 4000 spaudos ženklų) santrauka anglų kalba. Atrinkti lietuvių kalba pateikti straipsniai, autoriui(-iams) sutikus, gali būti išversti į anglų kalbą ir publikuojami leidinyje „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje”.

Konferencijos dalyvių mokesčiai 0 eur​ (registracijos mokestis netaikomas!)
Konferencijos dalyvis gauna:
Konferencijos dalyvio rinkinys (dalyvio kortelė, programa).
Pietūs, socialinė-kultūrinė programa.
Konferencijos dalyvio pažymėjimas.
Mokslinis leidinys su publikacija*.

*Mokslo žurnalą „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje” numatoma išleisti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE