Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Mokslo taikomoji veikla ir paslaugos

Panevėžio kolegijoje organizuojami kursai, mokymai, seminarai, nemokamos konsultacijos. Kolegijos dėstytojai ir darbuotojai gali atlikti vartotojų pasitenkinimo, lojalumo, konkurencinės aplinkos, sumaniosios specializacijos krypčių pritaikomumo tyrimus, aktualius regiono verslo institucijoms.

Bendradarbiaudami su verslu galime parengti įmonės poreikius atitinkančius reklamos kampanijų, verslo planus, atlikti naujų turizmo rinkos produktų tyrimus, alternatyvių energijos šaltinių taikymo pastatuose, pastatų energinių savybių (termovizijos) tyrimus.

Panevėžio kolegija aktyviai bendradarbiauja su užsienio aukštojo mokslo institucijomis, tarptautiniais tinklais ir asociacijomis. Bendradarbiavimas apima studentų ir dėstytojų mobilumą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir programose, tarptautinėse konferencijose skatinančiose regioninį, nacionalinį ir tarptautinį pažinimą ir bendradarbiavimą, aukštojo mokslo plėtrą.

Panevėžio kolegijos bendrabutyje teikiamos apgyvendinimo paslaugos.

Kolegijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos pagrindinis tikslas – vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, įtraukiant į juos Kolegijos akademinę bendruomenę, verslo ir kitų socialinių partnerių atstovus, užtikrinant taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų bei pažangiausių mokslo žinių ir inovacijų diegimą studijų procese.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos uždaviniai:

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą Kolegijoje pagal tyrimų kryptis ir tematikas vykdo tyrėjų grupės.

Kolegijoje vykdomų tyrimų kryptys ir tematikos:

Technologijos mokslų fakultetas

Informacijos sistemos ir informatikos inžinerija

Statybos inžinerija

Elektros, elektronikos ir mechanikos inžinerijos kryptys

Biomedicinos mokslų fakultetas

Sveikatos mokslai:

 Burnos priežiūra

 Slauga ir akušerija

 Reabilitacija ir kosmetologija

Socialinis darbas

Socialinių mokslų fakultetas

Verslas ir viešoji vadyba, teisė

Ugdymo mokslai

Spauskite čia kad užsakyti paslaugą

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE