Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Verslo praktinio mokymo firma „Suvenyras“

VPMF „Suvenyras”

Praktinio mokymo firmos veikla labai artima tikrai verslo įmonei. Joje veikia keturi tipiniai skyriai: personalo, pirkimo, pardavimo-marketingo ir finansų- buhalterijos. PM firmose viskas yra tikra (finansiniai dokumentai, sutartys, mokesčių tarifai, dirbama pagal galiojančius LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, realius valiutų kursus ir pan.). Skirtumas tik toks, kad nėra tikrų materialių prekių (egzistuoja tik dokumentuose) ir pinigai yra netikri (jie vėl gi egzistuoja tik SimuLith banko įrašuose ir PMF buhalterinėse knygose).

PMF “Suvenyras” partneriai yra ne tik Lietuvos praktinio mokymo firmos, bet ir firmos iš užsienio šalių: Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Ukrainos, Danijos. Praktinio mokymo firmos darbe reikia pritaikyti įvairių dalykų teorines žinias: marketingo, vadybos, raštvedybos, užsienio kalbų, informatikos, matematikos, ekonomikos, finansinės apskaitos. Studentus konsultuoja Ana Samuilova.

Firmos „Suvenyras“ tikslai:
– Pritaikyti studentų teorines žinias praktiniame versle.
– Ugdyti verslumo įgūdžius ir juos įtvirtinti.
– Prekiauti suvenyrais.

PMF „Suvenyras“ praktiką atlieka verslo vadybos, reklamos vadybos, buhalterinės apskaitos specialybių studentai. Praktiniam mokymui skiriama 105 – 210 akademinių valandų.

Praktikos metu studentai mokosi dirti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti iškilusias problemas, priiminėti sprendimus.

Laisvės a. 23-131

LT-35200, Panevėžys
El. p. vpmfsuvenyras@gmail.com

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE