Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Naujas viešas konkursas Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti

2016-02-12

Panevėžio kolegijos taryba skelbia naują viešą konkursą Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti.

Kandidatui į Kolegijos direktoriaus pareigas taikomi šie reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio  ir ne mažesnę kaip 5 metų vadybinio darbo patirtį;

3.  Puikiai mokėti valstybinę kalbą ir komunikuoti viena iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

4.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aukštojo mokslo institucijų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, mokslo ir studijų sistemos sandarą.

 Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.  Prašymą Panevėžio kolegijos tarybos pirmininko vardu dalyvauti konkurse. Prašyme nurodomi kontaktiniai duomenys ir išvardijami pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos;

2.  Gyvenimo aprašymą (forma skelbiama kolegijos tinklapyje www.panko.lt);

3.  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo priedus bei šių dokumentų kopijas;

4.  Kolegijos veiklos programą (apimtis – iki 3 (trijų) A4 formato puslapių) artimiausiems 5 (penkeriems) metams; Kolegijos veiklos programa pateikiama užklijuotame voke, ant kurio užrašoma „Kandidato į Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigas (vardas, pavardė) veiklos programa“.

5.  Nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tenkinimą įrodančius dokumentus ir jų kopijas, taip pat kitus dokumentus ir duomenis, kuriuos kandidato nuomone, tikslinga pateikti.

Kandidatas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais. Kandidatų dokumentai turi būti įteikti asmeniškai Kolegijos tarybos narei Daliai Urbonienei darbo valandomis (110 kabinetas, Laisvės a. 23, Panevėžys) arba gauti registruotu laišku nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. kovo 15 d. Vėliau gauti dokumentai nepriimami ir neregistruojami. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 670 45092, el.p. dalia.urboniene@panko.lt

Atsisiųsti [Viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti tvarkos aprašas]
Atsisiųsti [Priedas Nr. 1]
Atsisiųsti [Priedas Nr. 2]
Atsisiųsti [Priedas Nr. 3]
Atsisiųsti [Priedas Nr. 4]

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE