Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija skelbia viešą konkursą dėstytojų pareigoms eiti (pratęstas terminas)

2023-05-19

Panevėžio kolegija kviečia suinteresuotus asmenis dalyvauti viešame konkurse dėstytojų pareigoms eiti.

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birželio 8 d. Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos nutarimu Nr.V4-6).

Dokumentų pateikimo terminas pratęstas iki birželio 2 d.

Visi privalomi reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems konkurse eiti dėstytojo pareigas, pateikti Apraše ir Panevėžio kolegijos dėstytojo pareigybės aprašyme.

 

Sveikatos mokslai

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Chirurginė slauga; Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams; Mokslo taikomųjų tyrimų vykdymas Docentas 1 Biomedicinos mokslų srities slaugos krypties daktaro mokslo laipsnis
Anatomija, fiziologija, patologija; Biochemija; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams‘ Mokslo taikomųjų tyrimų vykdymas Docentas 1 Biomedicinos mokslų srities daktaro mokslo laipsnis
Ūmios būklės (Ūmios būklės terapijoje; Ūmios būklės psichiatrijoje; Ūmios būklės akušerijoje/ginekologijoje); Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams Lektorius 0,5 Medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija (gydytojo profesinė kvalifikacija)
Vaikų slauga; Farmakologija; Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms bei studentų baigiamiesiems darbams Lektorius 1 Slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija (gydytojo profesinė kvalifikacija)
Bendroji kosmetologija ir kosmetinė diagnostika; Kosmetinės procedūros; Kosmetologinė aparatūra ir įranga; Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms bei studentų baigiamiesiems darbams Lektorius 0,5 Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija ir
Sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis (grožio terapijos ar kosmetologijos studijų programa) arba kosmetologo profesinė kvalifikacija
Klinikinė odontologija (Terapinė, ortopedinė odontologija ir ortodontija; Burnos chirurgijos pagrindai; Odontologinė radiologija); Periodontologija ir burnos gleivinės ligos; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams Lektorius 0,5 Odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija (gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)

Socialiniai mokslai

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Mokslo taikomoji veikla socialiniame darbe; Mokslo taikomųjų tyrimų vykdymas Docentas 0,5 Socialinių mokslų srities daktaro mokslo laipsnis

Ugdymo mokslai

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Vadovavimas Pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams bei baigiamiesiems darbams; Vadovavimas tyrėjų grupei; MTEP veiklos vystymas Docentas 1 Edukologijos mokslų daktaro mokslo laipsnis
Ugdymo teorija ir praktika; Švietimo vadyba ir profesinė etika; Vadovavimas Pedagoginių studijų baigiamiesiems darbams bei baigiamiesiems darbams Docentas 0,5 Edukologijos mokslų daktaro mokslo laipsnis

Verslas ir viešoji vadyba

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Ekonomikos pagrindai; Verslo ekonomika; Žiedinė ekonomika; Sandėlių, technikos ir žaliavų logistika; Logistikos įmonių ekonomika; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams Docentas 1 Socialinių mokslų daktaro mokslo laipsnis (Ekonomikos kryptis)
Rinkodaros pagrindai; Rinkos tyrimai ir analizė; Projektų valdymas; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams Docentas 0,5 Socialinių mokslų daktaro mokslo laipsnis (Verslo administravimo kryptis)
Transporto ir krovinių logistika; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams Docentas 0,25 Technologijos mokslų daktaro mokslo laipsnis (Transporto inžinerijos kryptis)

Elektros ir elektronikos inžinerija

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Elektros ir elektronikos inžinerijos krypties modulių (dalykų) dėstymas; Vadovavimas tyrėjų grupei; MTEP veiklos vykdymas Docentas 0,5 Technologijos mokslų srities Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų krypties daktaro mokslo laipsnis
Elektros ir elektronikos inžinerijos krypties moduliai (dalykai): Technologinių procesų automatizavimas Docentas 0,25 Technologijos mokslų srities Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų krypties daktaro mokslo laipsnis
Elektros ir elektronikos inžinerijos krypties moduliai (dalykai) Lektorius 0,5 Elektronikos ir elektros studijų krypties Valdymo sistemų magistro kvalifikacinis laipsnis

Mechanikos inžinerija

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Mechanikos inžinerijos krypties moduliai (dalykai): Teorinė mechanika ir mechanizmų teorija; Hidraulika ir pneumatika; Taikomoji mechanika; Kompiuterizuotas projektavimas Docentas 0,5 Technologijos mokslų srities Mechanikos inžinerijos mokslų krypties daktaro mokslo laipsnis
Mechanikos inžinerijos krypties moduliai (dalykai): Mašinų elementai; Kompiuterizuoti inžinieriniai skaičiavimai; Mašinų detalės Docentas 0,5 Technologijos mokslų srities Mechanikos inžinerijos mokslų krypties daktaro mokslo laipsnis

Informacijos sistemos

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Informacijos sistemų krypties moduliai (dalykai) Docentas 0,5 Fizinių mokslų srities Informatikos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis

Informatikos inžinerija, Informacijos sistemos

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Informatikos inžinerijos, informacijos sistemų krypties moduliai (dalykai) Docentas 1 Technologijos mokslų srities Informatikos inžinerijos mokslų krypties daktaro mokslo laipsnis

Inžinerijos ir informatikos mokslų krypčių grupė

Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Profesinės užsienio kalbos dėstymas inžinerijos ir informatikos mokslų krypčių grupių studijų programose Lektorius 1 Lingvistikos studijų krypties Humanitarinių
mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

 

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

Dokumentai pateikiami Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui:

214 kabinetas, Laisvės a. 23, Panevėžys, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
arba
el.paštu ramune.svegzdiene@panko.lt

Dokumentų pateikimo galutinis terminas pratęstas iki 2023 m. birželio 2 d. 15.00 val.
Papildoma informacija teikiama:
Tel. (45) 460324; 8 645 02454; el. paštu kolegija@panko.lt; ramune.svegzdiene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE