Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Mokslo ir mokomųjų publikacijų registravimas eLABa sistemos PDB

Dėstytojų mokslo, mokomosios, mokslo populiarinimo ir kitos publikacijos yra registruojamos eLABa sistemos Publikacijų duomenų bazėje pagal 2017 m. balandžio 4 d. direktoriaus įsakymu „Dėl Panevėžio kolegijos darbuotojų publikacijų registravimo ir apskaitos tvarkos“ (Nr. V1-57) patvirtintą tvarką. Pagal registruotus rezultatus, sudaromos šios veiklos ataskaitos ir įvairūs publikacijų sąrašai.

Publikacijas galima registruoti dviem būdais:

  1. Autorius gali registruoti publikaciją savarankiškai eLABa Publikacijų duomenų bazėje. Registruojant pirmą kartą, reikia naudotis instrukcija: publikacijos registravimas eLABa PDB arba mokymų vaizdine informacija. Priskiriant publikacijos rūšį, reikia naudotis eLABa publikacijų rūšių klasifikatoriumi. Priskiriant mokslo sritį ir kryptį, reikia naudotis mokslo krypčių sąrašu. Pateiktą informaciją tikrina, papildo ir jos viešinimą duomenų bazėje patvirtina bibliotekos specialistas.
  2. Autorius gali pristatyti į biblioteką publikaciją arba jos kopiją ir užpildytą publikacijos registravimo formą. Šiuo atveju, informaciją apie publikaciją eLABa Publikacijų duomenų bazėje pildo bibliotekos specialistas. Publikacijų sąrašus dėstytojas gali gauti savarankiškai eLABa Publikacijų duomenų bazėje arba paprašęs bibliotekos specialisto.

Visais klausimais dėl kolegijos publikacijų registravimo ir jų sąrašų prašome kreiptis į bibliotekininkę Laimą Lapėnienę (laima.lapeniene@panko.lt, mob. (8 618) 47395).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE