Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Nemokamos paslaugos

Informacinės paslaugos:
• žodžiu ir telefonu teikiame informaciją apie visas Panevėžio kolegijos bibliotekos paslaugas;
• konsultuojame informacijos paieškos klausimais;
• konsultuojame spaudinių bibliografinio aprašo, literatūros sąrašo sudarymo klausimais;
• supažindiname:
– su PK bibliotekos struktūra;
– bibliotekos informacijos struktūra;
– informacijos paieška kataloguose.

Dokumentinis aptarnavimas:
kolegijos bendruomenės nariams skoliname bibliotekos dokumentus į namus;
aptarnaujame, pateikus galiojantį studento pažymėjimą;
retesniais bibliotekos dokumentais leidžiame naudotis bibliotekos skaityklose arba išduodame juos nakčiai, savaitgaliams.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE