Student admission: tel. +370 607 96 156

Pedagogy of Pre-school education

Study mode and duration: full-time (3 years), part-time (4 years).

Study programme is carried out: Panevėžio kolegija/State Higher Education Institution, Faculty of Social Sciences.

Degree and professional qualification: Professional bachelor of pre-school education. Pedagogue qualification

Volume of study programme in credits: 180

Objective(s) of a study programme:
Aim of the Pedagogy of pre-school education programme is to prepare pre-school children educator and pedagogue able to perform pre-school educational institution educator’s functions: to care and educate child, create psychologically and physical safe and children spiritual powers stimulating environment, take care of parents’ education, communicate and cooperate with other pedagogues, community, develop professional competence.

(Lietuvių) Studijuojami dalykai (nuolatinė studijų forma)
1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra. Saugus darbas ir civilinė sauga. Profesinė užsienio kalba. Verslumo pagrindai.
Studijų krypties dalykai
Ugdymo teorija ir praktika. Bendroji ir raidos psichologija. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Vizualinė raiška. Aplinkos pažinimas. Vaiko sveikata ir higiena. Informacinės komunikacinės technologijos ir jų naudojimas ugdymo procese. Ugdymo programų modeliavimas. Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija. Šeimos pedagogika ir psichologija. Vizualinė raiška. Matematikos pažinimas. Muzikinė ir teatrinė raiška. Vaiko kalbos ugdymas ir vaikų literatūra. Pedagoginių tyrimų metodologija. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Dorinis ugdymas ir socialinių įgūdžių formavimas. Vaiko fizinio aktyvumo ugdymas. Renginių organizavimas. Teisė ir vaiko teisių apsauga. Švietimo vadyba ir profesinė etika.
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
PD1. PD2. A1 Edukacinių projektų vadyba / A1 Lyderystė ir komandos formavimas. A2 Judrieji žaidimai ir šokis vaikų darželyje / A2 Sportiniai žaidimai vaikų darželyje. A3 Tarpkultūrinis ugdymas / A3 Etnokultūra ir tautosaka.
Praktikos
Pažintinė Pedagogo asistento praktika. Integruota praktika ikimokyklinio ugdymo(si) grupėse. Integruota praktika priešmokyklinio ugdymo(si) grupėse. Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas
Baigiamasis darbas.

Studijuojami dalykai (ištęstinė studijų forma)
1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra. Saugus darbas ir civilinė sauga. Profesinė užsienio kalba. Verslumo pagrindai.
Studijų krypties dalykai
Ugdymo teorija ir praktika. Bendroji ir raidos psichologija. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Vizualinė raiška. Vaiko sveikata ir higiena. Informacinės komunikacinės technologijos ir jų naudojimas ugdymo procese. Ugdymo programų modeliavimas. Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija. Šeimos pedagogika ir psichologija. Vizualinė raiška. Dorinis ugdymas ir socialinių įgūdžių formavimas Muzikinė ir teatrinė raiška. Vaiko kalbos ugdymas ir vaikų literatūra. Aplinkos pažinimas. Matematikos pažinimas. Vaiko kalbos ugdymas ir vaikų literatūra. Vaiko fizinio aktyvumo ugdymas. Švietimo vadyba ir profesinė etika. Pedagoginių tyrimų metodologija. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Renginių organizavimas. Teisė ir vaiko teisių apsauga.
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
PD1. PD2. A1 Edukacinių projektų vadyba / A1 Lyderystė ir komandos formavimas. A2 Judrieji žaidimai ir šokis vaikų darželyje / A2 Sportiniai žaidimai vaikų darželyje. A3 Tarpkultūrinis ugdymas / A3 Etnokultūra ir tautosaka.
Praktikos
Pažintinė praktika. Pedagogo asistento praktika. Integruota praktika ikimokyklinio ugdymo(si) grupėse Integruota praktika priešmokyklinio ugdymo(si) grupėse. Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas
Baigiamasis darbas.
Learning outcomes • Are able to recognize general and individual children’s development features needed for qualitative education. • Are able to define essential pre-school age children needs, individualize ways of needs’ satisfaction. • Are able to model, create, individualize, differentiate and integrate educational content. • Are able to plan, organize, evaluate, analyze and document children activity in interactive educational interaction process. • Are able to take care of mental and physical child health, create healthy, safe environment stimulating child’s physical and mental powers. • Are able to involve family into active pedagogic interaction according child education specifics in family. • Objectively assessing their powers in professional activity are able to reflect upon and systematically develop a common cultural, social and professional competence. • Are able to use informational communication tools correctly using native language, communicate in foreign language in real and virtual professional activity.

Potential employers: