(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Business management

BUSINESS MANAGEMENT
(state code – 653N20002)

Qualification to be awarded
Professional bachelor in Management
Scope of the study programme in credits
180
Objective(s) of a study programme:
The aim of the Business management programme is to train the universal and qualified business manager, who is capable of researching, planning, organizing, coordinating, evaluating and controlling management processes in small and average business companies and having sufficient general abilities for the manager’s job. The aim of the programme coherently details the purpose of the programme. The learning outcomes are reviewed and renewed, carrying out researches in order to clarify students, graduates, lecturers and employers’ opinion about the benefit and importance of the programme for regional and national needs.

(Lietuvių) Studijuojami dalykai 

I kursas  II kursas  III kursas 
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Užsienio kalba Užsienio kalba Užsienio kalba Užsienio kalba Teisė Baigiamoji praktika
Psichologija ir sociologija Taikomoji matematika ir statistika Vadyba Apskaitos ir finansų vadyba Verslo etika Baigiamasis darbas
Taikomoji matematika ir statistika Kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija Marketingas Verslo ekonomika Elektroninė komercija Rinkodaros vadyba A1
Praktinė informatika Vadyba Apskaitos ir finansų vadyba Verslo organizavimo praktika PMF Marketingo ir rinkos tyrimai Prekybos vadyba A2
Ekonomikos pagrindai Marketingas Verslo ekonomika Verslo įmonėje praktika Strateginis organizacijų valdymas
Teisė Pažintinė praktika Verslo organizavimo praktika PMF Viešas administravimas; Socialinės apsaugos ekonomika A4 Marketingo tyrimų praktika
Aplinkos ir žmonių sauga  Antroji užsienio kalba A3  Pasirenkamasis dalykas PD1  Pasirenkamasis dalykas PD2 Ekologija; Informacijos valdymas A5   

Learning outcomes
• will be able to set up a company;
• will be able to conduct market research;
• will be able to plan the company’s activities;
• can organize the activities in an enterprise;
• will be able to manage staff;
• will be able to control the state of business and conformity of the equipment with modern demands;
• will be able to provide business development directions;
• will acquire general skills

Potential employers:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį