Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Verslo vadyba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė sesijinė (NS) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Studijuojami dalykai (pagal kursus ir semestrus; išskirti studijų krypties, bendruosius ir pasirenkamuosius dalykus)

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Studijuojami dalykai 
I kursas  II kursas  III kursas 
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Užsienio kalba Užsienio kalba Užsienio kalba Užsienio kalba Teisė Baigiamoji praktika
Psichologija ir sociologija Taikomoji matematika ir statistika Vadyba Apskaitos ir finansų vadyba Verslo etika Baigiamasis darbas
Taikomoji matematika ir statistika Kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija Marketingas Verslo ekonomika Elektroninė komercija Rinkodaros vadyba A1
Praktinė informatika Vadyba Apskaitos ir finansų vadyba Verslo organizavimo praktika PMF Marketingo ir rinkos tyrimai Prekybos vadyba A2
Ekonomikos pagrindai Marketingas Verslo ekonomika Verslo įmonėje praktika Strateginis organizacijų valdymas
Teisė Pažintinė praktika Verslo organizavimo praktika PMF Viešas administravimas; Socialinės apsaugos ekonomika A4 Marketingo tyrimų praktika
Aplinkos ir žmonių sauga  Antroji užsienio kalba A3  Pasirenkamasis dalykas PD1  Pasirenkamasis dalykas PD2 Ekologija; Informacijos valdymas A5   
Dėmesys praktikai: sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl praktikų vietų suteikimo su tokiomis  įmonėmis kaip: AB „Lietkabelis“, Panevėžio verslo konsultacinis centras, UAB „Panevėžio Aurida“, AB „Lėvuo“, UAB „Biuro verslas“. Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą. Karjeros galimybės: Baigę šią studijų programą, vadybininkai galėtų kurti smulkaus ir vidutinio verslo įmones arba būti samdomais darbuotojais šiose įmonėse. Studijų programos tikslas - Rengti verslo vadybininkus, gebančius įkurti įmonę, tirti rinką, planuoti ir organizuoti įmonės veiklą, įvertinti verslo būklę, vadovauti darbuotojams ir numatyti verslo plėtros kryptis. Baigęs  verslo vadybos studijų programą, absolventas turės galimybę tęsti studijas aukštesnėse mokymo pakopose. Studijų rezultatai:
  1. Gebės įkurti įmonę.
  2. Gebės tirti rinką.
  3. Gebės planuoti įmonės veiklą.
  4. Gebės organizuoti įmonės veiklą.
  5. Gebės vadovauti darbuotojams.
  6. Gebės kontroliuoti verslo būklę.
  7. Gebės numatyti verslo plėtros kryptis.
  8. Įgis bendruosius gebėjimus.

Galimi darbdaviai: