(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Ieškoti:


Biblioteka

Panevėžio kolegijos biblioteka – integrali kolegijos dalis, teikianti informacines paslaugas kolegijos bendruomenės nariams. Savo veikloje biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo ir Bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, bibliotekiniais standartais, kolegijos Statutu, direktoriaus įsakymais ir bibliotekos nuostatais.

Pagrindinės veiklos kryptys
• Kaupia spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį kolegijai galimybę vykdyti studijų programas, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją.
• Teikia paslaugas vartotojams, susijusias su informacijos ištekliais, jų paieška.
• Išduoda dokumentus panaudai abonemente, skaitykloje.
• Atsako į temines, bibliografines užklausas.
• Teikia bibliografinę informaciją apie naujai gautus leidinius.
• Konsultuoja vartotojus eLABa PDB ir ETD klausimais
• Moko naudotis bibliotekos bei pasaulio informaciniais ištekliais (mokslinės informacijos duomenų bazėmis, elektroninėmis knygomis ir kt.), suteikia prisijungimo slaptažodžius.
• Teikia mokamas paslaugas: spaudinių fragmentų kopijavimo, spausdinimo spausdintuvu, skenavimo, laminavimo.
Bibliotekos padaliniai
• Centrinė biblioteka, Laisvės a. 23, Panevėžys
• Bibliotekos filialas, Klaipėdos g. 29, Panevėžys
Materialinė bazė
Bendras kolegijos bibliotekos patalpų plotas 440 m2.  Bibliotekos padaliniuose yra 96 vartotojams skirtos darbo vietos (iš jų 41 kompiuterizuotos). Bibliotekos padaliniuose yra kopijavimo aparatai, spausdintuvai, laminavimo įranga. Šios priemonės naudojamos teikiant mokamas paslaugas vartotojams
Fondai: 2020 m. sausio 1d. bibliotekos fondą sudarė 74922 fiz. vnt. 49057 pavad. įvairių dokumentų:
knygų, serialinių, natų, elektroninių ir kt. Biblioteka prenumeruoja 30 pavadinimų periodinius leidinius lietuvių ir užsienio kalbomis, VGTU, KTU, VDU, Vitae Litera, KVK, KU elektronines knygas. Suteikia prieigą prie EBSCO Publishing, Emerald management eJournals Collection, Taylor&Francis mokslinės Informacijos duomenų bazių.

Dalyvaujame
• LABT Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas. Nuo 2003 m.
• LKBA Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija. Nuo 2004 m.
• LMBA Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Nuo 2011 m.
• eLABa Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumas. Nuo 2010 m.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį