Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Automatinių sistemų mechatronika

Studijų programos forma ir trukmė: trumposios studijos – nuolatinė (N) (2 metai), nuolatinė sesijinė (NS) (2 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Automatinių sistemų mechatronikas.

Studijų programos apimtis kreditais: 120 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Žmogaus rankų darbą keičiant mašinoms ir robotams, auga specialistų, gebančių valdyti šias sistemas, poreikis. Gamybai automatizuoti ir technologiniams procesams valdyti pasitelkiamos įvairios mechatroninės sistemos, kurių priežiūrai ir eksploatavimui reikalingi kvalifikuoti specialistai. Skaičiuojama, jog Lietuvoje mechatronikos žinių reikalaujančia veikla užsiima apie 2 tūkst. įmonių. Automatizuotas mechatronines sistemas sudaro mechaniniai, pneumatiniai, hidrauliniai, elektros komponentai, o jų veikimą valdo ir kontroliuoja sudėtingi elektroniniai įrenginiai bei kompiuterinė įranga.

Daug sudėtingų terminų? Ateikite, pamatykite ir pakeiskite įsivaizdavimą! Tai tokia studijų programa, kur apie 50 proc. studijų sudaro praktinis mokymas. Mechatronika reikalinga tiek pramonėje, žemės ūkyje, tiek ir energetikoje, medicinoje, transporte ir kituose ūkio sektoriuose. Tokių specialistų paklausa didžiulė.

Dalykai
I kursas II kursas
Studijų krypties dalykai
Taikomoji matematika, Fizika, Darbų organizavimas ir laiko planavimas, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Mechaninių, pneumatinių ir hidraulinių sistemų modulis (Teorinė mechanika ir mechanizmų teorija, Inžinerinė mechanika, Pneumatiniai ir hidraulikos pagrindai, Pneumatikos ir hidraulikos įrenginių valdymas) Aplinkos ir žmonių sauga, Automatikos įrenginių ir techninės priežiūros modulis* (Automatizavimo ir matavimų technika, Valdymo sistemų tinklai, Automatinių sistemų duomenų tinklų konfigūravimas ir diagnostika, Programuojami įrenginiai)
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Profesinė užsienio kalba Technologinių procesų valdymo modulis A2 (Technologinių procesų valdymo įrenginių montavimas ir priežiūra, Technologinių procesų automatizavimas),
Robotų valdymo modulis A2 (Robotikos pagrindai, Robotų programavimas)
Profesinės veiklos praktikos
Profesinė praktika (Mechaninių, pneumatinių ir hidraulinių sistemų modulis), Mechatronikos praktika Eksploatavimo praktika (Automatikos įrenginių ir techninės priežiūros) Baigiamoji praktika (Baigiamajame modulyje)
Baigiamasis projektas
Baigiamasis darbas (Baigiamajame modulyje)
Daugiau

Studijų programos tikslas:

parengti elektronikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai organizuoti technologinius ir gamybos procesus, valdyti ir prižiūrėti įvairias programuojamas automatines gamybines sistemas, įrenginius taikant komandinio darbo įrankius. ASM studijų programa yra elektronikos inžinerijos trumpųjų studijų programa. Baigę šią studijų programą studentai įgis kompetencijas, atitinkančias 5 kvalifikacijų lygmenį pagal Europos kvalifikacijų sandaros ir Lietuvos nacionalinės kvalifikacijos sandaros reikalavimus. Asmenims, baigusiems ASM studijų programą bus suteikiama automatinių sistemų mechatroniko profesinė kvalifikacija ir išduodamas studijų pažymėjimas, suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas aukštojoje mokykloje

Atsiliepimai
CLOSE
CLOSE