Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

CNC staklių programavimas*

Studijų programos forma ir trukmė: trumposios studijos – nuolatinė (N) (2 metai), nuolatinė sesijinė (NS) (2 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Metalo apdirbimo staklių operatorius.

Studijų programos apimtis kreditais: 120 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Panevėžio kolegijoje yra dešimt HAAS staklių valdymo pultų-simuliatorių, kuriuos įsisavinus studijų metu, gamyboje nebus jokio streso prie realių HAAS staklių – aplinka bus gerai pažįstama. Studijose studentai įgys erdvinio modeliavimo programos Solidworks žinių ir praktinių gebėjimų, kurie leis ruošti staklių valdymo programas automatizuotai su Solidworks CAM moduliu. Studentai įgys žinių ir praktinių gebėjimų modeliuoti įvairias mašinų detales, ruošti jų darbo brėžinius, išmoks atlikti detalių stiprumo inžinerinius skaičiavimus (CAE) su Solidworks programa.

Pramonės įmonės skaitmenizuojasi – naudojamos kompiuterizuotos technologijos ruošimo priemonės, kompiuterizuoti metalo apdirbimo įrenginiai, o tam reikalingi CNC išmanantys darbuotojai – CNC metalo apdirbimo staklių operatoriai.

*- ketinama vykdyti studijų programa

I kursas II kursas
Studijų krypties dalykai
Taikomoji matematika, Fizika, Aplinkos ir žmonių sauga, Inžinerijos pagrindų modulis (Inžinerinės medžiagos, Kompiuterizuota techninė braižyba, Techniniai matavimai), Projektavimo pagrindų modulis (teorinė mechanika ir mechanizmų teorija, Mašinų detalės, Kompiuterizuotas erdvinis projektavimas), Pjovimo procesų pagrindų modulis (Pjovimo įrankiai ir procesai, Technologiniai įtaisai, Technologiniai įrenginiai) Technologinių įrenginių programavimas (CNC) (Detalių apdirbimo technologijos pagrindai, CNC frezavimo įrenginių programavimas, CNC tekinimo įrenginių programavimas)
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Profesinė užsienio kalba, Inžinerinė mechanika, Taikomoji elektrotrechnika Detalių inžineriniai skaičiavimai (CAE), Pneumatikos ir hidraulikos įrenginių valdymas, Kompiuterizuoto gamybos ruošimo modulis (Kompiuterizuotas gamybos rengimas (CAM), Gamybos išteklių planavimas ir valdymas, Technologinio proceso savikaina ir optimizavimas), Elektros mašinos, Pavarų valdymo sistemos, Robotų valdymo modulis (Robotikos pagrindai, Robotų programavimas), Darbų organizavimas ir laiko planavimas A2/Gamybos darbų organizavimas A2
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika, Profesinė praktika CNC praktika, Baigiamoji praktika (Baigiamajame modulyje)
Baigiamasis projektas
Baigiamasis darbas (Baigiamajame modulyje)

Studijų programos tikslas: parengti CNC staklių operatorius, gebančius skaityti ir braižyti detalių darbo brėžinius, kurti jų modelius, o pagal juos paruošti staklių valdymo programas, programuojant tiesiogiai (CNC) arba automatizuotai, naudojant specializuotą programinę įrangą (CAM), įkelti programas į CNC stakles, suderinti jas apdirbimui ir atlikti detalių gamybą, gebančius individualiai ir komandoje ruošti technologinį procesą CNC įrenginiams, savarankiškai mokytis, siekiant asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

Baigę šią studijų programą studentai įgis kompetencijas, atitinkančias V kvalifikacijų lygmenį pagal Europos kvalifikacijų sandaros ir Lietuvos nacionalinės kvalifikacijos sandaros reikalavimus. Asmenims, baigusiems CNCSP studijų programą bus suteikiama metalo padirbimo staklių operatoriaus profesinė kvalifikacija ir išduodamas studijų pažymėjimas, suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas aukštojoje mokykloje.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE