(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Kompiuterių tinklų administravimas

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai.

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Specialybė skirta tiems, kurie svajoja tapti IT saugumiečiais. Čia išmoksite valdyti tinklus, projektuoti duomenų centrus, diegti modulinius serverius ir valdyti jų veiklą. Pabaigę šios programos studijas galėsite būti tais nematomais, nežinomais tinklų administratoriais, kurie daro matomus darbus – gerina tinklų saugumą, diegia programinę serverių įrangą, ir gaudo elektroninius nusikaltėlius. Suteikiama galimybė įgyti  tarptautinės CISCO kompiuterių tinklų akademijos sertifikatus.

2019 m. priėmimas į nuolatinę NL(V) (tvarkaraštis vakarinis) ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2019 m.

Studijuojami dalykai

 

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė užsienio kalba, Verslumo pagrindai Profesinė kalbos kultūra, vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:  Psichologija A1/ Sociologija A1/ Profesinė etika A1
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika, Operacinės sistemos, Fizika, Elektrotechnika, Taikomosios matematikos modulis, Programavimo modulis, Kompiuterių architektūra ir organizavimas, Elektronika, Ergonomika ir darbų sauga Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Įterptinės sistemos, Internetinės technologijos, Kompiuterių tinklai, Programavimas mobiliesiems įrenginiams, Kompiuterinė braižyba, Debesų kompiuterijos technologijos Vietiniai ir globalūs tinklai, Serverių administravimas, Verslo ekonomika, Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų: Daiktų interneto technologijos A2/ Išmaniosios valdymo sistemos A2,  Informatikos teisė, Programų sistemų inžinerija, Kompiuterių tinklų sauga ir valdymas, Taikomieji tyrimai, Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų: Programuojamieji tinklai A3/ Mobilaus ryšio tinklai A3
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai  pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo: PD1, PD2
Profesinės veiklos praktikos
Technologinė, Kompiuterių tinklų administravimo (mokomoji) Profesinė, Baigiamoji
Baigiamasis projektas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, kompiuterių tinklų laboratorijose (CISCO akademijoje), Panevėžio miesto ir regiono įmonėse, organizacijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai gali vykti studijuoti į kitas šalis pagal ERASMUS mainų programą.

Programos tikslas: parengti informatikos inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti įmonių ir organizacijų kompiuterių tinklus, aptarnauti serverius, organizuoti su tuo susijusią inžinerinę veiklą.

Karjeros galimybės: įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti dirbti kompiuterių tinklų ir sistemų administratoriumi, IT inžinieriu, programuotoju įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, naudojančiose kompiuterių tinklų technologijas bei kompiuterinę įrangą.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų programos  Kompiuterių tinklų administravimas studijų rezultatai:

  1. Žino pagrindines informatikos inžinerijos sąvokas ir teiginius, įgyja bendrųjų fundamentinių mokslų žinių, geba analitiškai mąstyti, formuluoja užduotis, modeliuoja ir taiko šias žinias inžinerinėms problemoms spręsti bei įmonių ir organizacijų verslo aplinkai suprasti.
  2. Geba naudotis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais, randa ir analizuoja profesinę informaciją, organizuoja ir vykdo inžinerinius tyrimus, apdoroja ir taiko šių tyrimų rezultatus, projektuojant ir diegiant naujas inžinerines sistemas.
  3. Geba analizuoti skaitmeninių kompiuterinių ir komunikacinių sistemų organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą, modeliuoja ir projektuoja kompiuterių tinklus pagal apibrėžtus reikalavimus ir galiojančius standartus.
  4. Geba kurti, testuoti ir vystyti kompiuterių taikomąsias programas, išmaniųjų įrenginių ir realaus laiko įrangos valdymo programas bei specialiąją programinę įrangą.
  5. Geba diegti, administruoti modernizuoti bei valdyti kompiuterių, serverių, kompiuterių tinklo įrenginių operacines sistemas, diagnozuoja ir šalina programinius ir techninius įrangos gedimus, modernizuoja bei valdo kompiuterių sistemas, taiko inovatyvius darbo organizavimo metodus bei saugaus darbo normatyvus.
  6. Taiko duomenų perdavimo kompiuterių tinklais technines ir organizacines informacijos saugos priemones, užtikrina elektroninių duomenų saugą, pasiekiamumą, vientisumą ir konfidencialumą.
  7. Geba dirbti pavieniui ir komandoje, sprendžia inžinerinės veiklos problemas, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus, gauna ir perteikia informaciją taisyklinga lietuvių kalba bei viena iš užsienio kalbų.
  8. Įgyja būtinus mokymosi ir praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą ir tobulėjimo profesinėje veikloje svarbą.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį