Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Technologijos mokslų fakulteto studijų programų vertinimas

Studijų programa Automatinių sistemų mechatronika:
Automatinių sistemų mechatronika vertinimo išvados

Studijų programa CNC staklių programavimas:
CNC staklių programavimas vertinimo išvados

Studijų programa Verslo internetinių sistemų kūrimas:
Pažangos ataskaita
Vertinimo išvados
Priemonių planas

Elektros inžinerijos kryptis:
Elektros inžinerijos krypties pažangos ataskaita
Elektros inžinerijos krypties vertinimo išvados
Elektros inžinerijos priemonių planas

Statybos inžinerijos kryptis:
Statybos inžinerija 2022 m. vertinimo išvados
Statybos inžinerijos priemonių planas

Elektromechanikos studijų programa:
Elektromechanikos studijų programos pažangos ataskaita
Elektromechanikos studijų programos 2019 (vertinimo išvados)

Kompiuterių tinklų administravimo studijų programa:
Kompiuterių tinklų administravimo studijų programos vertinimo išvados
Kompiuterių tinklų administravimo studijų programos pažangos ataskaita

Mechanikos inžinerijos studijų programa:
Mechanikos inžinerijos studijų krypties akreditacijos pratęsimas 2020 m.

Kompiuterių technikos studijų programa:
Kompiuterių technikos studijų programos išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita 2020 m.
Pažyma dėl vykdomos studijų programos išorinio įvertinimo – kompiuterių technika

Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programa:
Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita 2018
Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos 2018 (vertinimo išvados)

ĮSAKYMAS DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO 2018

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE